Lituanica skrydis per Atlantą
ŠIS SVETAINĖS PUSLAPIS SKIRTAS LEGENDINIUI DARIAUS IR GIRĖNO SKRYDŽIUI SU LITUANICA PER ATLANTĄ 1933 METAIS.


LAKŪNAI

• STEPONAS DARIUS
Legendinio transatlantinio lakūno Stepono Dariaus biografija, fotoalbumai, kita susijusi informacija

• STASYS GIRĖNAS
Antrojo legendinės Lituanicos lakūno Stasio Girėno biografija, fotoalbumai, kita susijusi informacijaLĖKTUVAS BELLANCA CH-300 PACEMAKER - LITUANICA

• G.Ramoška - Dariaus ir Girėno lėktuvas LITUANICA
Išsamus konstrukcijos aprašymas, Bellancos perdarymo į Lituanicą istorija

• Brėžinukai ir dažymo schemos modeliuotojui (ZIP-JPG-4 MB)MES SKRISIME Į LIETUVĄ !

• Mes skrisime į Lietuvą !

• Pirmasis lakūnų atsišaukimas spaudoje

• S.Dariaus dienoraštis

• S.Girėno užrašai

• Lituanica fotoalbumas

• LITUANIKOS SKRYDIS
Straipsnių ciklas apie „Lituanikos“ skridimo detalesTRAGEDIJA SOLDINE.

• Lituanicos katastrofos priežastys, tyrimas
Oficialus aktas dėl lakūnų Dariaus ir Girėno katastrofos. Keletas įdomių katastrofos versijas tyrinėjančių straipsnių.

• Lituanikos katastrofos tyrimo dokumentų SĄVADAS


ATMINIMAS. RELIKTAI

• Dariaus ir Girėno memorialai. Tėviškės. Kitas atminimas

• Skrydis poezijoje

• LITUANIKOS paštas

• Jonas Pyragius - Atsimena Steponą Darių

• L.Peseckas apie S.Darių ir Lituaniką

• Simbolinis skrydžio užbaigimas

• LITUANIKOS pakilimas

• A.Gamziukas - LITUANIKA Karo muziejuje

• Dariaus ir Girėno archyvas Balzeko lietuvių kultūros muziejuje


KITA

• Apie Tomą Zauką

• Klaidos „Lituanikos“ bibliografijoje

• „Lituanikos“ aeronautinis dienynas, kurio nebuvo (2012)

• „Lituanikos“ dienyno pėdsakais (2017)

• „Mirties“ spinduliai

• LITUANIKOS SKRYDŽIO palyginimas su kitais

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis