Lankomumo analizė

Svetainę nuo įkūrimo dienos (2008 m. lapkričio 23 d.) aplankė daugiau 1.593 tūkst. lankytojų iš jų 280 tūkst. unikalūs lankytojai. Vidutiniškai 2009-2013 m. svetainę per metus aplankydavo daugiau kaip 288 tūkst., iš jų 49 tūkst. unikalūs lankytojai. Vidutiniškai vienas unikalus lankytojas svetainę 2009-2013 m. pakartotinai aplankė beveik 6 kartus. Nuo 2009 m. unikalių svetainės lankytojų ratas sistemingai didėja (detaliau žr. 1 lentelė). 90,1 proc. svetainės unikalių lankytojų prie svetainės jungėsi naudodamiesi kompiuterio prieigą esančią Lietuvoje, o 9,9 proc. iš užsienio. Pagal užsienio šalis pirmauja: Lenkija, Rusijos Federacija, Čekijos Respublika, Jungtinė Karalystė ir Vokietija.
(Lentelę padidinsite ją spustelėję)


Respublikiniai muziejai yra pagrindiniai specializuoti muziejai, kurie kaupia, saugo, tiria ir eksponuoja jų specializaciją atitinkančius muziejinių vertybių rinkinius. Muziejai kaip vieną iš priemonių sukaupto kultūros paveldo komunikacijai pasitelkia interneto svetaines. Muziejų svetainėse talpinama informacija savo pobūdžiu (žanru) yra sąlyginai panaši į www.plienosparnai.lt pateikiamą informaciją t.y. virtualios parodos, istorinių datų ir įvykių minėjimai, istoriniai straipsniai ir pan. Lietuvos aviacijos muziejaus, kuris savo tema yra panašiausias į www.plienosparnai.lt, interneto svetainę aplankė 743 unikalūs lankytojai. Iš 15 respublikinių muziejų, kurie 2013 m. turėjo savo interneto svetaines, 10 muziejų interneto svetainių unikalių lankytojų srautas yra mažesnis nei www.plienosparnai.lt (detaliau žr. 2 lentelė).

(Lentelę padidinsite ją spustelėję)

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis