Karo aviacijos mokykla. 1919 metai
• VIRTUALI PARODA "AVIACIJOS MOKYKLAI - 100"
Virtuali fotografijų paroda "Aviacijos mokyklai - 100!"

• KARO AVIACIJOS MOKYKLOS ABSOLVENTAI
Trumpas mokyklos aprašymas, baigusių absolventų sąrašas ir biografijos

• J.PYRAGIUS - KARO AVIACIJOS MOKYKLA
Bene svariausias rašytinis palikimas apie Karo aviacijos mokyklą. Spausdinta J.Pyragiaus "Mūsų Sparnai" 1929 m.

• J.M.LAURINAITIS - KARO AVIACIJOS MOKYKLĄ PRISIMENANT
Mokyklos viršininko J.M.Laurinaičio atsiminimai. Šaltinis: Mūsų žinynas, I t., 1925 m.

• V.LESČIUS - KARO AVIACIJOS MOKYKLA
Ištrauka apie Karo aviacijos kūrimą ir Karo aviacijos mokyklą iš V.Lesčiaus knygos "Lietuvos kariuomenė 1918 – 1920."

• E.GRUZDIENĖ - KARO AVIACIJOS LAKŪNŲ RENGIMAS
Estelos Gruzdienės straipsnis "Lietuvos karo aviacijos lakūnų ir žvalgų rengimas 1919-1932 m." Šaltinis: Karo archyvas XIX

• STRAIPSNIS APIE KARO AVIACIJOS MOKYKLĄ
Straipsnis apie Lietuvos karo aviacijos mokyklą. Autorius ir šaltinis tikslinami.

KARO AVIACIJOS MOKYKLOS ŽENKLAS
Svetainės administracijos parengtas trumpas Karo aviacijos mokyklos ženklo aprašymas, įsteigimo, gaminimo, įteikimo ir nešiojimo tvarka ir istorija.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis