Karo aviacijos mokyklos absolventai I laida 1919 m.


1919 m. kovo 12 d. iš Inžinerijos kuopos buvo išskirtas aviacijos būrys į atskirą kariuomenės dalį. Tą pačią dieną pirmuoju Aviacijos daliai išleistu įsakymu įkurta Karo aviacijos mokykla, kurios viršininku paskirtas krn. Konstantintas Fugalevičius. Trūkstant patalpų Karo aviacijos mokykla buvo atidaryta K. Fugalevičiaus tėvų namuose, Žaliakalnyje, Ukmergės pl. 28 (dab. Savanorių pr. 42). Apie 1919 m. birželio m. pradžią mokykla persikėlė į barakus prie Cepelino angaro, o spalio 11 d. – į Linksmadvario dvaro pastatus.

Karo aviacijos mokyklos, tiesiogiai pavaldžios Aviacijos dalies vadui, pagrindinė funkcija buvo parengti besikuriančiai Lietuvos kariuomenei reikalingus aviacijos specialistus – karo lakūnus ir oro žvalgus. Mokykloje būsimiesiems karo lakūnams ir oro žvalgams buvo dėstomos pagrindinės karinės ir aviacinės disciplinos, vedami rikiuotės užsiėmimai, o taip pat praktiniai užsiėmimai supažindinant su lėktuvų motorais, ginklais. Paruošus mokomuosius Alb. B. II lėktuvus ir parūpinus benzino, per Pirmą Pasaulinį Karą vokiečių dalinyje Flieger Abteilung Nr. 425 tarnavę lakūnais Haris Rotteris, Fricas Šulcas, Erichas Kulikovskis aviacijos mokyklos mokinius pradėjo mokyti skraidyti. Vokiečius atleidus iš Aviacijos dalies skraidyti mokė kar. Pranas Hiksa. Be tiesioginių savo pareigų Karo aviacijos mokyklos mokiniai nuolat dalyvavo koviniuose skrydžiuose, buvo komandiruojami į fronte veikiantį aviacijos būrį, budėjo prie lėktuvų, dalyvavo juos remontuojant, ėjo įvairiais pareigas pačioje mokykloje kaip antai ginklininko, adjutanto, būrininko.

Karo aviacijos mokyklos viršininko pareigas ėjo:

1919 m. kovo 12 – balandžio 4 d. kar. Konstantinas Fugalevičius.
1919 m. balandžio 4 d. – balandžio 20 d. l.e.p. rusų tarnybos generolas majoras Rapolas Okulič-Kazarinas.
1919 m. balandžio 20 d. – gegužės 29 d. karo valdininkas Jurgis Elisonas.
1919 m. gegužės 29 d. – liepos 6 d. kar. Ignas Adamkavičius.
1919 m. liepos 6 d. – rugpjūčio 7 d. karo valdininkas Jurgis Elisonas.
1919 m. rugpjūčio 7 d. kar. Jonas Martynas Laurinaitis.

Po 9,5 mėn. mokymo 1919 m. gruodžio 16 d. Karo aviacijos mokykla išleido pirmąją laidą. Tą pačią dieną Įsakymą Lietuvos kariuomenei Nr. 206 23 mokiniams, baigusiems Karo aviacijos mokyklą (I laid.), suteiktas inžinerijos leitenanto laipsnis, o 9 šios mokyklos mokiniai išleisti inžinerijos puskarininkiais su teise įgyti karininko laipsnį dalyje. Visi baigusieji paskirti į Inžinerijos dalį. Išleidus absolventus mokykla išformuota.


MOKYKLOS ABSOLVENTAI KURIEMS SUTEIKTAS INŽINERIJOS LEITENANTO LAIPSNIS


FotografijaTrumpas aprašymas
BABILIUS ANTANAS
( 1889 - ? )
BRAZDŽIŪNAS POVILAS
(1897 - 1986)
DOBKEVIČIUS JURGIS
(1900 - 1926 )ELISONAS VILHELMAS
( 1897 - 1969 )


FIRANTAS VIKTORAS
( 1900 - 1987 )
GRAUŽINIS KAZYS
(1898-1962 )
GUSTAITIS ANTANAS
(1898 - 1941)
JABLONSKIS VYTAUTAS
( 1898-1963 )
KANAUKA KOSTAS
(1898-1976 )
KUMPIS JUOZAS
( 1901 - 1920)
PESECKAS LEONARDAS
( 1899-1976 )
PRANCKEVIČIUS JUOZAS
(1899 - 1926)RAUBA VYTAUTAS
( 1899-1920 )
RUSECKAS VINCAS
( 1898-1942 )
SIDARAVIČIUS BRONIUS
(1897-1969)
STANAITIS SIMAS
(1898-1994)
STAŠAITIS ANTANAS
(1897-1948 )
ŠAKMANAS TADAS
( 1899-1989 )
ŠIDLAUSKAS ROMUALDAS
( 1899 - 1942 )
ŠVITRIS VINCAS
(1898-1982)
VASNEVSKIS ALEKSANDRAS
(1899 - 1942 )
VIRBICKAS LEONAS
( 1896-1993 )
ZAUKA JONAS
( 1894-1979 )

MOKYKLOS ABSOLVENTAI KURIEMS SUTEIKTAS INŽINERIJOS PUSKARININKIŲ LAIPSNISFotografijaTrumpas aprašymas
BEZUMAVIČIUS GENRIKAS
(1896 - 1964)
BRAZDŽIONIS KAZYS
(1900 - 1972)
LIŠAUSKAS VLADAS
(1899-1975)
SABAS SEVERINAS
(1899-1938)SEREIKA TOMAS
(1895-1987 )


ŠABANAVIČIUS JUOZAS
(1900 - 1942 )
ŠALKAUSKAS JULIUS
(1898-1972 )
ŠENBERGAS VSEVOLODAS
(1898-1985 )
SLIUŽINSKAS LEONAS
(1899-1979)
TUMAS STASYS
(1900-1949)
VAICEKAUSKAS MYKOLAS
(? - ?)BIOGRAFIJOS NETURIME


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis