Aviacijos puskarininkių - lakūnų ir mechanikų mokyklos statutas ir įstojimo sąlygos
Šaltinis: "Lietuvos Sparnai" 1935 Nr. 5

GRĮŽTI Į KARO AVIACIJOS PUSKARININKIŲ MOKYKLA

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis