Romanas MažonasKaro lakūnas, aviacijos viršila
1912-1996Viršila Romanas Mažonas gimė 1912 m. liepos 22 d. Raseiniuose, čia baigė 6 gimnazijos klases.

1932 m. gegužės 1 d. įstojo į Karo aviacijos mokyklą, įgijo II eilės karo lakūno kvalifikaciją. Tarnybą pradėjo 1934 m. pabaigoje 3-iojoje eskadrilėje Zokniuose, skraidė lėktuvais Ansaldo A. 120.

1936 m. gegužės 24 d. dalyvavo aviacijos šventėje Kaune, 7 bombonešių eskadrilėje kartu su žvalgu ltn. A. Oželiu demonstravo aerodromo puolimą.

1937 m. apgynęs I eilės karo lakūno kvalifikacijos referatą paskirtas į Karo aviacijos mokyklą lakūnų instruktoriumi. Išmokė ir išleido savarankiškai skraidyti 38 lakūnus. Dalyvavo Šaulių aviacijos būrio veikloje kaip instruktorius. Karo aviacijoje skraidė 1139 val. Sovietams okupavus Lietuvą, R. Mažonas atsisakė pasiūlymo tarnauti Raudonosios armijos 29-ojo teritorinio šaulių korpuso eskadrilėje ir buvo išleistas į atsargą.

1949 m. baigė Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakultetą ir 43 metus dirbo gydytoju įvairiose medicinos įstaigose. Dalyvavo Lietuvos aviacijos veteranų veikloje nuo pirmųjų Aviacijos veteranų komiteto veiklos dienų. Lietuvos Prezidento Algirdo Brazausko 1994 m. liepos 14 d. dekretu Nr. 356 apdovanotas S. Dariaus ir S. Girėno medaliu.

Mirė 1996 m. vasario 20 d. Kaune. Palaidotas Vilkijos kapinėse.

Apdovanojimai:
Garbės ženklas „Plieno Sparnai" (1940 08 28),
S. Dariaus ir S. Girėno medalis (1994 07 14).

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis