Leonas MiliūnasKaro lakūnas. Aviacijos jaun. puskarininkis

1912-1980

Miliūnas Leonas, Jurgio ir Elenos sūnus, gimė 1912 03 19 Trakų aps. Kaišiadorių miestelyje. 8 hektarų ūkį, tėvui mirus, valdė motina. Šeimoje be Leono augo dar šeši broliai ir trys seserys. Iki pašaukiant į kariuomenę, baigė 5 gimnazijos klases, pagal profesiją mechanikas.

1932 04 18 Trakų aps. naujokų ėmimo komisijos priimtas į Lietuvos kariuomenę, pareiškus norą pasiųstas kandidatu į Karo aviacijos puskarininkių mokyklą.

1932 05 01 po medicininio patikrinimo priimtas į Karo aviacijos puskarininkių mokyklos lakūnų skyrių, lakūnu mokiniu.

1933 04 13 einant tarnybos pareigas – užvedant lėktuvą, propeleris sulaužė ranką.

Po traumos 1933 04 14 – 06 07 gydėsi J. Basanavičiaus vardo karo ligoninėje, grįžęs iš ligoninės paleistas dviejų mėnesių atostogoms sveikatai taisyti.

1933 10 18 atliekant skraidymus, ore lūžo Foker D. VII (borto nr.3) sparnai, išsigelbėjo iššokęs su parašiutu. Parašiuto kupolui užsikabinus už medžio susitrenkė krūtinę ir kojas.

1934 10 21 – 11 07 gydėsi J. Basanavičiaus vardo karo ligoninėje.

1934 04 27 komandiruotas į 2-ąją eskadrilę skraidymo stažui atlikti.

1934 05 09 baigė aukštojo pilotažo kursus.

1934 05 25 – 08 25 buvo komandiruotas į Gaižiūnų poligoną lėktuvų priežiūrai ir vasaros manevrams.

1934 08 16 – 08 31 Palangoje atliko šaudymo pratimus.

1934 11 01
baigė Karo aviacijos puskarininkių mokyklos lakūnų skyriaus I-aja laidą, suteiktas jaun. psk. laipsnis, II rango karo lakūno vardas, tarnavo 4-oje eskadrilėje Karo aviacijoje karo lakūnu.

1937 0619 – 07 01 Palangoje atliko šaudymo pratimus. Rugsėjo 12- 16 d. dalyvavo kariuomenės manevruose.

1939 04 24 komandiruotas į 2-ąją jaunų kareivių kuopą, kareivių apmokymui.

1939 04 19-21 dalyvavo aviacijos šventėje Kaune.

1939 06 01 už nedrausmingą skraidymą ir įsakymų nevykdymą pašalintas nuo skraidymų. Birželio 7 d. dėl nedrausmingų skraidymų iš 4-os eskadrilės karo lakūno būrininko vietos atleistas ir paskirtas į 3-čios eskadrilės motorininko skyrininko vietą.

1939 08 03 pačiam prašant paleistas į atsargą, išvyko apsigyventi į Trakų apsk. Kaišiadorių miestą.

1980 mirė.


1933 m. spalio 18 d. ore lūžus Foker D. VII sparnams lak. mok. Milūnas po šuolio su parašiutu pakibo Aleksoto medžiuose.Literatūra:

1. Aviacijos štabo Puskarininkių lakūnų mokyklos mokinių abėcėline knyga. Tarnyba. LCVA f.930, ap.7, b.4439, l.114-116.
2. Karo aviacijos komendantūros Abėcėlinė liktinių puskarininkių VI –oji knyga, 1939 m. LCVA f.930. ap.7, b.7362, l.148.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis