Lakūnų palaidojimo vietos


Tarpukario laikotarpiu Lietuvos lakūnai buvo laidojami Kauno senosiose kapinėse


Paspaudus pasididins

Lakūnų (katalikų) laidojimo vieta buvo laukas A3. Kitų tikėjimų lakūnai buvo laidojami stačiatikių arba evangelikų liuteronų teritorijose.Šeštojo dešimtmečio pabaigoje, naikinat kapines, lakūnų palaikai buvo perkelti į kitas Kauno kapines: Panemunės, Seniavos, Eigulių.

Aukštosios Panemunės kapinėse palaidoti lakūnai

Pavardė Mirties data Pastabos
1J.Dobkevičius1926 06 28
2A.Kuncaitis1929 09 19
3A.Vedeika1929 09 19
4K.Maila1924 08 01
5J.Pranckevičius1926 03 25
6M.Mažonas1928 07 18
7J.Tumelis1928 07 18
8J.Nastaras1929 06 20
9J.Stankūnas1930 10 20
10L.Meškėnas1934 06 25
11A.Bulvičius1941 06 23
12J.Kačiušis1922 04 29Tiksli kapo vieta nežinoma (kol kas)
13K.Zakšauskas1922 04 29Tiksli kapo vieta nežinoma (kol kas)
14I.Bondarevskij1914 09 07I pasaulinio karo rusų lakūnas

Palaidoti Seniavos kapinėse

Pavardė Mirties data Pastabos
1V.Mačiokas1927 07 16
2V.Ačas1930 05 24
3P.Nakrošis 1921 06 15
4J.Liutkus1928 03 29 Motociklo avarija
5V.Amonas 1926 05 24 Motociklo avarija
6A.Kairaitis 1930 06 13
7B.Šabonas1936 10 15
8B.Norkus1942 04 04Žuvo Rusijoje
9S.Šeštokaitis1989 12 31

Palaidoti Eigulių kapinėse

Pavardė Mirties data Pastabos
1K.Fugalevičius1919 09 03
2V.Rauba1920 05 12
3P.Stelmokas 1923 06 20
4A.Kostkus 1999 02 29
5
6

Palaidoti kitose Lietuvos vietovėse

Pavardė Mirties data Palaidojimo vietovė / Pastabos
1J.Kumpis1920 10 10Šiauliai
2A.Stukas1933 07 13Skapiškis, Kupiškio r.
3A.Rinbutas-Oželis1937 08 21Šiauliai
4A.Palskys1937 08 21Šiauliai
5P.Kvietinskas1935 02 11Sasnava, Marijampolės r.
6J.Masiulis1937 10 16Šiaulėnai, Radviliškio r.
7K.Smetona1938 04 27Užulėnis, Ukmergės r.
8J.Vilkaitis1938 06 02Bartininkai, Vilkaviškio r.
9J.Vidūnas1938 06 02Leipalingis, Druskininkų sav.
10V.Sruogis1938 08 24Palanga
11P.Tamošaitis1939 05 15Jurbarkas
12A.Mačiuika1940 03 25Petrašiūnų kapinės Kaune
13J.Namikas1940 08 26Užpaliai, Utenos r.
14J.Dženkaitis1941 06 24Tauragė

Pokaryje mirusių lakūnų palaidojimo vietos

Pavardė Mirties data Palaidojimo vietovė / Pastabos
1I.Vylius1946 07 13Vilnius, Tuskulėnai. Sušaudytas kaip partizaninio judėjimo dalyvis
2L.Taunys1946 11 28Vilnius, Tuskulėnai. Sušaudytas kaip partizaninio judėjimo dalyvis
3T.Zauka1970 01 21Kuršėnai
4J.Dovydaitis1983 09 20Vilnius, ? - tikriausiai Antakalnio kapinėse
5B.Oškinis1985 04 17Palanga
6J.Mikėnas1988 04 07Petrašiūnų kapinėse Kaune
7V.Milevičius1991 01 13Vilnius, Karneliškių kapinėse
8S.Stanaitis1994 04 24Kaunas, Romainių kapinėse
9A.V.Plaušinaitis1954 02 07Senosios Marijampolės kapinės

Buvo palaidoti Kauno senosiose kapinėse, kurias naikinant perkelti nežinia kur

Pavardė Mirties data Pastabos
1F.Šulcas1919 09 28Kauno kapinėse, perkelta nežinia kur
2A.Kaputauskas1921 06 15 Kauno stačiatikių kapinėse, perkelta nežinia kur
3E.Vacetas 1921 06 15 Kauno liuteronų kapinėse, perkelta nežinia kur
4B.Kraucevičius 1924 07 31 Kauno stačiatikių kapinėse, perkelta nežinia kur
5E.Mačkus1931 05 20 Kauno liuteronų kapinėse, perkelta nežinia kur
6A.Klygis1935 08 28
7V.Sargautas1936 06 02
8A.Skaržinskas1936 09 25
9V.Juodis1934 08 26LAK-o lakūnas
10P.Kvietkauskas1939 08 24LAK-o sklandytojas


Aptarti forume >>>>


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis