Friedrichshafen G.IIIa fotoalbumas
Vokiečių dvimotoris bombonešis Friedrichshafen G.IIIa Nr.236 apvirtęs pievoje prie IX forto, Kaune 1920.03.10
Vokiečių dvimotoris bombonešis Friedrichshafen G.IIIa Nr.236 apvirtęs pievoje prie IX forto, Kaune 1920.03.10
Vokiečių dvimotoris bombonešis Friedrichshafen G.IIIa Nr.236 apvirtęs pievoje prie IX forto, Kaune 1920.03.10
Vokiečių dvimotoris bombonešis Friedrichshafen G.IIIa Nr.236 apvirtęs pievoje prie IX forto, Kaune 1920.03.10
Friedrichshafen G.IIIa Nr.236 remontuojamas dirižablio angare. Vilkintis kostiumu - dirbtuvių vedėjas Adolfas Bliumentalis. 1921 m.
Friedrichshafen G.IIIa Nr.236 remontuojamas dirižablio angare. Vilkintis kostiumu - dirbtuvių vedėjas Adolfas Bliumentalis. 1921 m.
Suremontuotas Friedrichshafen G.IIIa Nr.236 aviacijos šventės metu. Kauno aerodromas 1921.05.29
Poilsio akimirka aerodrome po Friedrichshafen'o sparnu 1923 m.
Lakūnai ant Friedrichshafen'o 1923 m.
Friedrichshafen G.IIIa Nr.236 avarija. Lėktuvą pilotavo A.Gustaitis, drauge skrido V.Reimontas, S.Tumas, V.Čemarka, M.Mačiokas, G.Heidrikis. 1923.07.13
Friedrichshafen G.IIIa Nr.236 avarija. Lėktuvą pilotavo A.Gustaitis, drauge skrido V.Reimontas, S.Tumas, V.Čemarka, M.Mačiokas, G.Heidrikis. 1923.07.13
1927 m. Karo aviacijos dirbtuvėse pastatytas Friedrichshafen G.IIIa Kauno aerodrome.
1927 m. Karo aviacijos dirbtuvėse pastatytas Friedrichshafen G.IIIa Kauno aerodrome.
1927 m. Karo aviacijos dirbtuvėse pastatytas Friedrichshafen G.IIIa Kauno aerodrome.
Lakūnai ant 1927-ųjų Friedrichshafen G.IIIa

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis