Paulius Šaltenis Lietuvoje


1938 m. anksti pavasarį P.Šaltenis Bruklino D.G. Aero klube iškelia mintį nupirkti ir padovanoti Lietuvos Šaulių Sąjungai pirmąjį lėktuvą. Ši mintis rado gyvą pritarimą. Lėšų sutelkimo tikslu, skubotai įvairiose lietuvių kolonijose, P.Šalteniui vadovaujant, rengiamos aviacijos dienos - piknikai. Lėšų telkimo centru buvo didelio senosios kartos lietuvių veikėjo Juozo Ambraziejaus kelionių biuro patalpa (J. Ambraziejaus duktė buvo veikli D.G. Aero Klubo narė).
Už 1650 dol. buvo nupirktas naujas Piper "Cub" dvivietis lėktuvas, labai populiarus ir tinkamas skraidymo apmokymui, su mažu 37 AJ varikliu. Pervežimas laivu iki Klaipėdos papildomai kainavo 285 dol.
Buvo planuojama lėktuvą įteikti Tautinės Olimpiados aviacijos dienoje, įvykusioje 1938 m. liepos 30 d. Kauno aerodrome, bet nesuskubta. P. Šaltenis į Lietuvą atvyko rugp. 4 d., o lėktuvas į Klaipėdą atgabentas tik rugp. 10 d.Lėktuvo įteikimo iškilmės įvyko rugp. 12 d., P. Šalteniui su šaulių av. būrio vadu kpt. Krasnicku jį perskraidinus iš Klaipėdos į Kauną. Aerodrome juodu pasitiko Šaulių S-gos vadas plk. Saladžius, LAK pirm. prof. Z. Žemaitis, karo aviacijos virš. pav. plk. Rapšys, spaudos atstovai, šauliai - šaulės, ir tūkstantinė minia. Šis įvykis žymiai sustiprino tėvynės ryšius su išeivija, ir buvo plačiai aprašytas spaudoje.<...>

Iš E.Jasiūno straipsnio Paulius Šaltenis


P.ŠALTENIO VIZITAS LIETUVOJE FOTOGRAFIJOSE
Minia laukia atskrendančio P.Šaltenio
Kauno aerodrome 1938 rugpjūčio 12d.

Fotografija iš N.Korbuto kolekcijosTylor "Cub" jau Kaune !
Fotografija iš A. Gamziukas, G. Ramoška "Lietuvos Karinė Aviacija 1919-1940"Iš lėktuvo išlipa Paulius Šaltenis
Fotografija iš M.Jurgelio kolekcijosP.Šaltenio sutikimas, lėktuvo perdavimas, sveikinimai
Fotografija iš M.Jurgelio kolekcijosP.Šaltenio sutikimas, lėktuvo perdavimas, sveikinimai
Fotografija iš N.Korbuto kolekcijosP.Šaltenio sutikimas, lėktuvo perdavimas, sveikinimai
Fotografija iš A. Gamziukas, G. Ramoška "Lietuvos Karinė Aviacija 1919-1940"P.Šaltenio sutikimas, lėktuvo perdavimas, sveikinimai
Fotografija iš M.Jurgelio kolekcijosP.Šaltenio sutikimas, lėktuvo perdavimas, sveikinimai
Fotografija iš M.Jurgelio kolekcijosP.Šaltenio sutikimas, lėktuvo perdavimas, sveikinimai
Fotografija iš M.Jurgelio kolekcijosP.Šaltenio sutikimas, lėktuvo perdavimas, sveikinimai
Fotografija iš M.Jurgelio kolekcijosP.Šaltenio sutikimas, lėktuvo perdavimas, sveikinimai
Fotografija iš M.Jurgelio kolekcijosP.Šaltenio sutikimas, lėktuvo perdavimas, sveikinimai
Fotografija iš M.Jurgelio kolekcijosP.Šaltenio sutikimas, lėktuvo perdavimas, sveikinimai
Fotografija iš M.Jurgelio kolekcijosP.Šaltenio sutiktuvės
Fotografija iš M.Jurgelio kolekcijosP.Šaltenio sutiktuvės
Fotografija iš M.Jurgelio kolekcijosP.Šaltenio sutiktuvės
Fotografija iš M.Jurgelio kolekcijosLŠS būrio svečiai aviacijos puskarininkių ramovėje
Fotografija iš A. Gamziukas, G. Ramoška "Lietuvos Karinė Aviacija 1919-1940"
P.Šaltenis su giminėmis Anykščiuose
Fotografija iš N.Korbuto kolekcijos


GRĮŽTI Į PAGRINDINĮ LŠS AVIACIJA PUSLAPĮ

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis