„Artilerijos ir aviacijos bendradarbiavimo statutas: A-56“
„Artilerijos ir aviacijos bendradarbiavimo statutas: A-56“
Kaunas:Kar. Štab. spaudos ir švietimo sk., 1937 m. 102 psl.


Siekiant platesnio aviacijos panaudojimo ir glaudesnio skirtingų ginklo rūšių bendradarbiavimo 1937 m. išleistas artilerijos statutas A-56, kuriame aprašomos artilerijos ir aviacijos bendro veikimo taisyklės. Statute nustatytos ryšių palaikymo taisyklės tarp lėktuvo ir artilerijos dalinių ant žemės. Aprašytos taikinių žvalgybos ir nustatymo, išsišaudymo, pataikymo sekimo bei tikrinimo procedūros.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis