„Lėktuvų pavojaus įspėjimo taisyklės: Av-4“„Lėktuvų pavojaus įspėjimo taisyklės: Av-4“
Kaunas: Kar. Štab. Spaudos ir švietimo sk. 7 psl.


1935 m. vykstant kariuomenės modernizacijai efektyviai apsaugai nuo priešo lėktuvų buvo įkurta Priešlėktuvinės apsaugos rinktinė. Jos veiklai papildyti Krašto apsaugos ministerija visoje Lietuvos teritorijoje ėmėsi organizuoti oro sekėjų tinklą. Nedidelės apimties knygelėje pateikiamos oro sekėjų tinklo taisyklės bei ryšio schema lėktuvų pavojaus įspėjimo atveju. Šis leidinys pakartotinai išleistos 1938 m. pavadinimu „Lėktuvų pavojaus įspėjimo taisyklės: Av-53“.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis