Kairaičio Antano skraidymo knygelė
Pirmasis skrydis: 1929 05 28 su lėktuvu Alb. B. II (borto nr. 326) pakilo 19.05 nusileido 19.15 su instruktoriumi kpt. Kraucevičiumi. Atliko 73 mokomuosius skrydžius su lėktuvu Alb. B. II (borto nr.326) savarankiškai išskrido 74 skrydžio metu 1929 VII 4 d. pakilo 4:55 val. nusileido 5:00 val. su instruktoriumi ore išbuvo 11 val. 53 min. 4 skrydžiai su ltn. Lapieniu kaip žvalgas lėktuvu Alb.C. III (borto nr. 5082) ore išbūta 45 min. Dar 12 skrydžiu Alb.C. III (borto nr. 5082) su instruktoriumi kpt. Januškevičiumi 120 min., o 13 skrydis jau savarankiškas (bendroje įskaitoje 120 skrydis). 1929 m. rugsėjo 12 d. savo 209 skrydį atliko naujo tipo lėktuvu LVG. C. VI. (borto nr. 11101), gabeno pranešimą, skrydžio trukmė 30 min. tą pačią dieną išbandė lėktuvo motorą LVG. C. VI. (borto nr. 19). Likusią rugsėjo dalį lavinosi su LVG. C. VI. (borto nr. 11101), tik rugsėjo 28 d. su lėktuvu Fok. D.VII (borto nr. 3) (knygelėje rašoma: Fok. 3) atliko 20 min. aklojo pilotavimo pratybas, rugsėjo 30 d. skirdo kaip žvalgas su lėktuvu SVA (borto nr.807) skrydžio trukmė 30 min. ir su lėktuvu Fok. D.VII (borto nr. 3) 40 min. aklojo pilotavimo pratybos. Spalio mėn. su lėktuvu Fok. D.VII (borto nr. 3) atliko 5 skrydžius aukštojo pilotažo pratyboms, bei 4 lavinamuosius skrydžius su Fok. D.VII (borto nr. 5). Per 1929 m. lapkritį ir gruodį atliko vieną skrydį lėktuvu Fok. D.VII (borto nr. 5) lavinimosi tikslais. Viso per 1929 m. atliko 311 skrydžių, ore išbuvo 60 val. 58 min. 1930 m. sausį - vasarį su Fok`eriais ir toliau tęsė aukštojo pilotažo pratybas. Vasario 18 d. savarankiškai išskrido lėktuvu Martinsyde F 4 (borto nr. 4310), vasario 27 d. atliko perskridimą Kaunas – Jonava – Kėdainiai – Kaunas su lėktuvu Fok. D.VII (borto nr. 5), trukmė 1 val. 10 min. Kovą tik vienas skridimas. Balandžio mėn. mokėsi skristi rikiuotėje, tęsė aukštojo pilotažo mokymąsi (lėktuvai Fok. D.VII (borto nr. 3), Martinsyde F 4 (borto nr. 4306). Balandžio 15 d. su Fok. D.VII (borto nr. 5) per trumpą laiką (10 min.) atliko pakylimą ir visas figūras (gal egzaminas, bet apie egzaminavimą nerašo). Balandžio 23 d. antrasis perskridimas su lėktuvu Martinsyde F 4 (borto nr. 4306) maršrutu Kaunas – Kazlų Rūda – Prienai – Drasiūniškis – Kaunas. Gegužės mėn. treniravosi nusileisti į nurodytą tašką, atliko nusileidimą į aptvertą plotą be greičio rodyklės, o taip pat pakilimą į 5000 m. (viskas su lėktuvu Martinsyde F 4 (borto nr.4306). Gegužės 19 d. be treniruočių savarankiškai išskrido su naikintuvu Letov Š.20 (borto nr. 58), bei atliko 4 lavinamuosius skridimus. Birželio mėn. tęsė lavinamuosius skrydžius su Letov Š.20, atliko tris šaudymo pratybas į žemės taikiniu su foto kulkosvaidžiu. Birželio 10 d. rikiuotėje atliko perskridimą iš Kauno į Šiaulius, trukmė 1 val. Tą pačią dieną treniravosi šaudyti į taikinius ant vandens. Birželio 11 d. šaudė į gulinčius taikinius ir taikinius ant vandens. Birželio 12 d. treniravosi skristi grandyje ir šaudyti į šešėlius. Lemtingas skrydis įvyko 1930 m. birželio 13 d. pakilo 8:40 val., o nukrito 8:55 val. su lėktuvu Letov Š.20 (borto nr. 58) skrydžio užduotis: šaudymas į šešėlius ant vandens.

Šaltinis: LCVA f. 531, ap. 1, b. 329. l. 1-37


GRĮŽTI Į A.KAIRAIČIO BIOGRAFIJĄ


Turintys pastabų, pataisymų, komentarų ar papildomos informacijos - susisiekite el. paštu
n.korbutas@gmail.com

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis