Algirdas Tautyla „Lituanica“



Algirdas Tautyla „Lituanica“
Kaunas: autoriaus leidinys, 1934 m. 104 psl.


Lėkit, lėkit sakalėliai,
Į tėvų namus.
Lėkit, mieli paukštužėliai,
Į savus lizdus!..

Algirdas Tautyla, „Mūsų sakalai”.

Minint pirmąsias Dariaus ir Girėno skrydžio metines autoriaus iniciatyva buvo išleistas eilėraščių rinkinys skirtas transatlantinių lakūnų įamžinimui. Rinkinyje 44 eiliuoti kūriniai apie patį skrydį ir tragišką jo baigtį, eiliuoti kvietimai, raginimai prisidėti prie lakūno vardo garsinimo.



Apie autorių.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis