Vladas Morkus „Aerodromų parinkimas“Vladas Morkus „Aerodromų parinkimas“
Kaunas: Vyr. štabo sp. ir švt. skyrius, 1929 m. 17 psl.Vienas pirmųjų aviacijai skirtų vadovėlių Lietuvoje, kurio autorius parašiutizmo pradininkas aviacijos kpt. Vladas Morkus. Septyniolikos puslapių knygelėje aviatoriai mokomi pagrindinių skrydžio taisyklių, aiškinama pakilimo ir nutūpimo subtilybės. Antrojoje vadovėlio dalyje lakūnai supažindinami su teorine medžiaga apie aerodromus bei mokomi tinkamai juos pasirinkti.

Turinys:
Skridimo taisyklės.....................3
Aerodromai...............................9
Priedėliai..................................15Apie autorių.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis