Antanas Mačiuika „Būsimasis karas ir aviacija“Antanas Mačiuika „Būsimasis karas ir aviacija“
Kaunas: Lietuvos Aero Klubas, 1934 m. 49 psl.


Aviacijos mjr. Antanas Mačiuika knygoje „Būsimasis karas ir aviacija“ aptaria Pirmojo Pasaulinio karo patirtį ir nagrinėdamas dvi konkuruojančias karybos mokyklas teigia, jog būsimasis karas skirsis nuo iki tol buvusiųjų, o svarbiausią vaidmenį jame vaidins modernūs ginklai, iš kurių išskiria nuodingas dujas ir aviaciją. Knygoje autorius kalba apie puolamąją aviaciją, jos ypatingą svarbą ir panaudojimą kare. Puolamoji aviacija – tai bombonešiai ir kautynių lėktuvai. Pasak autoriaus svarbiausia yra: „savarankiška, toli siekianti puolamoji aviacija“. Savo teiginiams iliustruoti pateikia daug statistinės medžiagos, lygina skirtingus lėktuvus ir valstybes, aptaria aviacijos plėtrą Tautų sąjungos valstybėse. Knygos pabaigoje nagrinėja gen. Douhet doktriną: „Būsimajame kare ginsimės žemėje, pulsime ore ir iš oro“. Knyga verta perskaityti ir retrospektyviai pasižiūrėti kiek išsakytieji samprotavimai pasiteisino II-ojo Pasaulinio karo metais.


Turinys:
I.1. Ar galimas karas...................................................................3
2. Kas naudingiau kare – pulti ar gintis.....................................4
3. Didžiojo karo puolimo pasisekimai.........................................5
4. Kas varžė ir toliau tebevaržys puolimą ir manevrą...............8
II.1. Dvi mokyklos....................................................................10
2. Aviacijos pajėgumas ir jos taktikos bendrieji bruožai..........12
3. Puolamosios aviacijos ginklų pajėgumas.............................19
III.1. Aviacijos plėtra ir jos atgarsis Tautų Sąjungoje............30
IV.1. Generolo Douht doktrina................................................36
2. 19.... metų karas....................................................................39
Pabaiga......................................................................................48


Apie autorių.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis