Viktoras Reimontas „Avigacijos vadovėlis I dalis“Viktoras Reimontas „Avigacijos vadovėlis I dalis“
Kaunas: „Kariuomenės štabo, sp. ir šviet. skyrius“, 1938 m. 395 psl.


1938 m. Kariuomenės štabo 1000 tiražu išleistame vadovėlyje būsimieji Lietuvos karo aviacijos pilotai ir oro žvalgai mokomi orientuotis skrendant lėktuvu. Vadovėlio autorius Karo aviacijos mokyklos viršininkas plk. ltn. Reimontas pirmajame vadovėlio skyriuje rašo, jog tobulėjant aviacijai didėja nuskrendami atstumai, sudėtingėja skrydžiai, todėl autoriaus žodžiais tariant: „labai svarbu teisinga kryptis ir geras orientavimasis kelyje.“
Vadovėlyje mokoma naudotis žemėlapiais, kompasu, supažindinami su jų klasifikacija. Aiškinama kaip tinkamai pasiruošti skrydžiu, kaip išmatuoti lėktuvo ir vėjo greitį. Busimieji aviatoriai mokomi lėktuvo skridimo krypties, kelio kontrolės, orientavimosi pasiklydus ir kitų būtinų gebėjimų.


Turinys:
Įžanga..................................................................................3
I. Bendrosios žinios..............................................................5
II. Avigacijos keliai............................................................14
III. Kompasas, jo pastatymas lėktuve ir naudojimas......70
IV. Lėktuvo techninio greičio matavimas.......................158
V. Vėjo įtaka skrendančiam lėktuvui...............................185
VI. Nuonašos kampo ir faktinio greičio matavimas......208
VII. Vėjo matavimas skrendant......................................219
VIII. Lėktuvo vedimas....................................................241
IX. Sferinė geometrija.....................................................288
X. Sferinė trigonometrija.................................................316


Apie autorių.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis