Viktoras Reimontas „Bombų mėtymas“Viktoras Reimontas „Bombų mėtymas“
Kaunas: „Vyr. štabo spaudos ir švietimo skyrius“, 1934 m. 222 psl.


Karo aviacijos mokyklos viršininko mjr. Viktoro Reimonto paruoštame vadovėlyje, būsimieji pilotai ir žvalgai supažindinami su bombardavimo teorine medžiaga. Septynių dalių vadovėlyje lakūnai mokomi bombos veikimo ore, jos trajektorijos skaičiavimo. Supažindinami su esamais taikymo prietaisais, aviacinių bombų charakteristikomis: sklaida, griaunamąją jėga ir pan. bei mokomi bombardavimo technikos. Vadovėlis skirtas ne vien Karo aviacijos mokyklos kursantams, bet ir visos kariuomenės karių žinių ugdymui.

Turinys:
I. Bombos kritimas beorėje erdvėje..........5
II.Bombos kritimas ore...........................22
III.Bombardavimo tikrumas..................53
IV. Taikomieji prietaisai........................129
V. Bombų mėtymas serijomis..............177
VI. Aviacinių bombų veikimas.............185
VII. Mokymas......................................205


Apie autorių.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis