1929 M. PUSKARININKIŲ - LAKŪNŲ LAIDA


1928 m. pavasarį prie Mokomosios eskadrilės buvo suruošti aviacijos puskarininkių lakūnų kursai, kuriuos 1929 m. baigė V.Ačas, J.Andriušis, V.Digrys, J.Draugelis, M.Garunkštis, J.Jasevičius, P.Kreivys, A.Kairaitis, L.Lendraitis, A.Mariūnas, J.Stankūnas, A.Vachauzas. Išleidus šią karo lakūnų laidą, puskarininkių lakūnų kursai nustojo gyvuoti.


Karo Aviacijos puskarininkių lakūnų kursai prie
Mokomosios eskadrilės

1928 *** 1929
FotografijaTrumpas aprašymas
Ačas Vladas
1904-1930

Karo lakūnas, aviacijos vyr. puskarininkis. 1929 m. puskarininkių lakūnų laidos absolventasAndriušis Juozas
1902-2002

Karo lakūnas, aviacijos kapitonas. 1929 m. puskarininkių lakūnų laidos absolventas.Digrys Vytautas
1903-1945

Karo lakūnas, aviacijos kapitonas. 1929 m. puskarininkių lakūnų laidos absolventas.Draugelis Jurgis
1908-1980

Karo lakūnas, aviacijos kapitonas. 1929 m. puskarininkių lakūnų laidos absolventas.Garunkštis Motiejus
1905-1942

Karo lakūnas, aviacijos viršila. 1929 m. puskarininkių lakūnų laidos absolventas.Jasevičius Juozas
1908-1986

Karo lakūnas, aviacijos viršila. 1929 m. puskarininkių lakūnų laidos absolventas.Kreivys Petras
1907-2000

Karo lakūnas, aviacijos viršila. 1929 m. puskarininkių lakūnų laidos absolventas.Kairaitis Antanas
1904-1930

Karo lakūnas, aviacijos viršila. 1929 m. puskarininkių lakūnų laidos absolventas.Lendraitis Leonas
1904-1995

Karo lakūnas, aviacijos leitenantas. 1929 m. puskarininkių lakūnų laidos absolventas.Mariūnas Aleksas
1903-1979

Karo lakūnas, aviacijos kapitonas. 1929 m. puskarininkių lakūnų laidos absolventas.


Stankūnas Jonas
1906-1930

Karo lakūnas, aviacijos vyr. puskarininkis. 1929 m. puskarininkių lakūnų laidos absolventas.Vachauzas Aleksas
1907-?

Karo lakūnas, aviacijos viršila. 1929 m. puskarininkių lakūnų laidos absolventas.
Informaciją pateikė aviacijos istorikas Eugenijus Raubickas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis