Povilas BruniusKaro lakūnas, aviacijos puskarininkis
1916-1961


Gimė 1916 m. kovo 24 d. Margių km. Radviliškio vls., Šiaulių aps., ūkininkų šeimoje.

1935 – 1938 m. mokėsi Kauno Karo aviacijos mokykloje, puskarininkių lakūnų skyriuje (III-ji laida).

1938 m. baigęs mokyklą, buvo paskirtas dirbti lakūnu Kaune.

1939 m. buvo perkeltas dirbti lakūnu Šiaulių kariniame aerodrome Zokniuose.

1940 m. rudenį, likviduojant Lietuvos kariuomenę, buvo paleistas į atsargą.

1941-09-26
išvyko į Vilnių, dirbo Vilniaus m. savivaldybėje.

1943-05-31 su šeima grįžo į Šiaulius. Dirbo mokytoju.

Nuo 1951 m. dirbo vyr. agronomu tarybiniuose ūkiuose Lietuvoje: Mažeikių, Šilutės, Joniškio, Prienų rajonuose.

Paskutinė jo darbovietė buvo – Daukšiagirės tarybinis ūkis (Prienų rajone). Dar ir šiandien auga jo sodinti sodai nuo Pakuonio link Daukšiagirės ir link Vaišvydavos.
Dėl nuolatinių persekiojimų ir įtampos, sunkiai susirgo.

Būdamas vos keturiasdešimt penkerių 1961m.lapkričio 10 d. mirė.

Palaidotas Radviliškio miesto kapinėse. Tiksli vieta ČIA

Informaciją pateikė Marija Brunienė 2011-03


POVILAS BRUNIUS FOTOGRAFIJOSEP.Brunius stovi antras iš kairės, Šeduva, 1932-01-25P.Brunius


P.BruniusP.Brunius"Geležinis trejetas", Povilas Brunius kairėjePovilas Brunius "Gladiatoriuje"Povilas Brunius "Gladiatoriuje"Povilas Brunius prie ANBO-VPovilas Brunius prie ANBO-VPovilas Brunius prie ANBO-VP.Brunius su žmona Marija, 1942-12-30Su šeima, 1956-07-25, Joniškio rajone. Rankose dukra Vita (1955), giminaitė Dalia, žmona Marija, dukra Rima (1942). Priekyje iš kairės sūnus Remigijus (1948) ir dukra Vaida (1952)Ligoninėje, su žmona Marija, Vilnius, 1961-09-06
Fotografijos iš P.Bruniaus giminės albumo.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis