Parašiutas "SALVATOR D"Parašiutas "SALVATOR D".
Išleido: Karo aviacijos technikos dalis, 1936 m.
Versta iš italų kalbos. 12 psl.Iš italų kalbos versta ir Karo aviacijos technikos dalies 1936 metais išleista parašiutų "SALVATOR D" naudojimo instrukcija. Brošiūroje aprašomas parašiuto laikymas, vėdinimas, tikrinimas, sudėjimas.


ATSISIŲSTI KNYGĄ EL.FORMATU (PDF - ZIP - 2.25 MB)

GRĮŽTI Į PUSLAPĮ PARAŠIUTAI KARO AVIACIJOJE

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis