Aviacijos karininkai 1919 - 1940 m.


A B C
Č
D
E
Ė
F
G
H
I
Y
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Š
T
U
Ū
V
Z
Ž
Eil. Nr. Pavardė Vardasgim. - mir. data
1.Adamkavičius Ignas 1896-1987
2.Adomaitis Jonas 1902 - 1996
3.Adomavičius Vladas 1904 - ?
4. Adomavičius Vladas 1917 - 2004
5. Adomkevičius (Adomkaitis) Norbertas 1905 - 1966
6. Aglinskas Petras 1876 - 1940
7. Aleksonis (Aleksandravičius) Petras 1910 - apie 1980
8. Amonas Vilius 1901 - 1926
9.Andriukonis Vytautas 1918-2014
10.Andriušis Juozas 1902 - 2002
11. Anučauskas Tadas 1906-1930
12.Armonas Bronius 1908 - 1983
13. Asminavičius Petras 1897-1945
14.Ašmenskas Viktoras 1912-2016
15.Audronis (Krasnickas) Antanas 1910 - 1991
16.Augustinas Adomas 1898 - 1978
17. Augutis Mykolas 1910 - 2004
18. Aušrūnas (Kvedaravičius) Alfonsas 1909 - 1978
19.Babilius Antanas 1889 - ?
20.Bačkis Juozas 1901 - 1942
21.Baipšys Stasys 1905 - 1974
22.Baktys Vladas 1910 - ?
20.Baltutis Vytautas 1918 - 1992
21.Bandžius Kazys 1909 - 1945
22.Baranauskas Jonas 1900 - 1966
23.Bartuška Vincas 1901 - 1988
24.Barzdys Alfonsas 1905 - 1972
25.Baškys Vladas 1914 - 1985
26.Bezumavičius Genrikas 1896 - 1964
27.Bieliauskas Vytautas Kostas 1914 - ?
28.Bielinkevičius Petras Bronius 1916 - ?
29.Bieliūnas Jurgis 1897 - ?
30.Bielskus Pijus 1906-1979
31.Biknius Kostas 1905 – 1944
32.Bitvinskas Teodoras 1897 - 1980
33.Bowen P. R. ---
34.Brazaitis (Brazauskas) Mečys 1903 - 1952
35.Bradžiūnas Kazys 1900 - 1932
36.Bradžiūnas Povilas 1897 - 1986
37.Brazys (Brazauskas) Balys 1904 - 1999
38.Braziukaitis Karolis 1906 - 1936
39.Brazdžionis Kazys 1900 - 1972
40.Bruzdeilinas (Bruzdeilins) Vilius (Vilgelmas) 1891 - 1939
41.Bulota Julius 1917 - 2011
42.Bulota Stasys 1913 - 1982
Bulvičius Albinas 1904-1941
43.Bulvičius Vytautas 1908 - 1941
44.Butkus Kazys 1906 - ?
45.Bužėnas (Bužinskas) Mečys 1916 - 2012
46. Carr Charles Roderick 1891-1971
47. Čemarka Vytautas 1900-1993
48. Čepaitis Juozas 1918 - ?
49.Česonis Juozas 1902-1971
50. Čypas Vytautas 1914 - 2004
51. Dabulevičius Stasys 1896 - 1956
52. Dahlbeck Olle 1884 – 1930
53. Damijonaitis Antanas 1901 - ?
54. Daniūnas Antanas 1911 - 1944
55. Darius Steponas 1897-1933
56. Daušanskas Stasys 1906 - ?
57. Demidavičius Vladimiras 1916 - 1977
58. Digrys Domas 1907 - ?
59. Digrys Vytautas 1903 - 1945
60. Dilys Jokūbas 1912 - ?
61. Ditrichas Paulius ---
62. Dobkevičius Jurgis1900-1926
63. Draugelis Jurgis 1908 - 1980
64. Drejeris Artūras 1924 - 1975
65. Drunga Antanas 1914 - ?
66. Drunga Zigmas 1904 – 1946
67. Duoba Pranas 1904 - ?
68. Dutkus Antanas 1911 - ?
69. Dženkaitis Jonas 1906 – 1941
70. Egertas Oskaras 1865 - ?
71. Elisonas Vilhelmas 1897 - 1969
72. Elskis – Bielskis Petras 1886 - ?
73.Firantas Viktoras 1900 - 1987
74. Fugalevičius Konstantas 1893 – 1919
75.Galinskas Zigmas 1909 - 1945
76.Gammas Maksimilijonas 1885 - ?
77.Garolis Jaronimas 1900 - 1972
78. Gavelis Antanas 1901-1984
79. Gavelis Vincas 1892 - 1969
80. Gecevičius Antanas 1916 – 2001
81. Gerdaitis (Gerdauskas) Antanas 1909 – 1963
82. Giedra Balys 1897 – 1943(?)
83. Godliauskas Pranas 1917-?
84. Gogelis Vytautas 1916-1988
85. Graužinis Kazys 1898-1962
86. Gricevičius Vytautas 1894-1945
87. Grigaitis Kazys Justinas 1915-1949
88. Grigiškis Juozas 1896-1942
89. Grincius Jonas 1910-1998
90. Grinius (Grinevičius) Aleksandras 1912-1965
91. Gudynas Kazys 1905-1964
92. Gudynas Pranas 1900-1929
93. Gumauskas Klemensas 1918-?
94. Gustaitis Antanas 1898 - 1941
95. Heizeris Pranas 1900 - ?
96. Hiksa Pranas 1897-1966
97. Ilgūnas Dismantas 1916-2008
98. Ilgūnas Vytautas 1912-1999
99. Irlikis Valentinas 1912-1990
100. Jablonskis Vytautas1898-1963
101.Jakimas Antanas 1886-?
102.Jakštas Antanas 1916-1981
103. Jakštys (Stanislovas) Stasys1895-1972
104.Jancevičius Pranas 1892-?
105.Jankauskas Juozas 1900-1967
106.Jankus Jonas 1899-1988
107. Janulevičius (Janulis) Antanas1910-1974
108.Janulionis Linas 1888-1940
109.Januškevičius Česlovas 1901-2001
110. Jasinskas Jonas1908-1979
111. Jasiulionis Albertas1915-2009
112.Jasiunskas Stasys 1907-1945
113.Jasulaitis Vytautas Albinas 1915-2005
114.Jašinskas Jonas 1913-?
115.Jerošekas (Jarošekas) Vaclovas Vladas 1895-1934
116.Jodelė Romualdas Balys1914-1994
117.Jonaitis Izidorius 1909-?
118.Jonaitis (Jonavičius) Juozas 1907-?
119. Josiukas Jonas 1892-1938
120. Juodis Jurgis1911-1986
121.Jurgelevičius (Jurgėla) Petras 1901-1992
122.Jurkūnas Alfonsas 1905-1950
123.Jusius Danielius1910-?
124.Juška Antanas 1906-1941
125.Kalasiūnas Juozas 1911-1941
126.Kalininas Steponas1890-1944
127.Kalniūnas (Zagurskis) Antanas 1901-1949
128. Kaminskas Jonas1896-1966
129. Kanauka (Kostas) Konstantas 1898-1976
130.Kantauskas Viktoras 1910-?
131.Karalius Vincas 1902-1981
132. Karnauskas Henrikas1912-?
133.Karosas Juozas 1913-1944
134.Karpus Petras 1895-?
135. Kasmauskas Jurgis? - ?
136.Kasperaitis Artūras 1894 - ?
137. Kasperas (Kasperavičius) Juozas1912 - 1947
138.Kasperavičius Povilas 1902 - 1961
139. Kaušinis Klemensas1906 – 1995
140.Kavaliauskas Petras 1905 – 1961
141.Kaveckas Aleksas (Akeksandras) 1890 – 1961
142. Kazokaitis Jonas1906 - 1991
143.Keblaitis Antanas1900 – 1965
144. Kebliūnas (Keblinskas) Antanas1907 - 2007
145.Kijauskas Albinas 1905 – 1962
146.Kilna Kazys 1904 - 1947
147.Kinaitis Leonas 1914 - 2006
148.Klimavičius Vladas 1901 – 1973
149. Klupšas Vincas1901- ?
150.Knystautas (Knistautas) Zigmas 1894 – 1971
151.Kolakauskas Emilius 1903 - 1987
152. Kongelis Vaclovas1919 - ?
153.Kostkus (Kostkevičius) Alekssandras 1912- 1999
154.Kovas (Kopukovas) Jurgis 1903 – 1941
155.Kraucevičius Eugenijus 1899 –1947
156.Kraucevičius (Kravcevičius) Juozas 1879 - 1964
157.Krosniūnas (Krasnickas) Stasys Ksaveras 1915 – 1994
158.Krūminas Visvaldas Karolis 1916 – ?
159.Kučinskas Balys 1901 - ?
160.Kudarauskas Juozas 1893 - ?
161.Kudokas Česlovas 1900 - ?
162.Kulakauskas Povilas 1918 - ?
163.Kulbis Jokūbas 1893 – 1940
164.Kulikauskas (Kuligowski) Erichas (Erich) ? - ?
165. Kumpis Juozas1901 - 1920
166. Kumpis Stasys1907 - ?
167.Kuncaitis Antanas 1898 – 1929
168.Kutka Antanas 1899 – 1993
169.Kuzma (Kuzminckas) Bronius 1910 – 1966
170.Kvedaravičius Jonas ? - ?
171.Kvietinskas Pranas Juozas 1907 – 1935
172. Lapienis Petras1901 – 1984
173. Laurinaitis Jonas Martynas1894 – 1966
174. Lechneris Hermanas? - ?
175. Lendraitis Leonas1904 - 1995
176. Leonaitis (Leončikas) Mikas (Mykolas)1904 – 1948
177. Lesčiukaitis Juozas1879 – 1968
178. Lešinskas (Lešinskis) Vincas1906 – 1937
179. Liakšas Kostas1914 - 1994
180. Ličkus Petras1901 - 1974
181. Liorentas Antanas1896 – 1954
182. Liorentas Jonas1901 - 1991
183. Lisauskas Eduardas Kazys1914 – 1963
184. Lisauskas Kazys1903 - ?
185. Lišauskas Vladas1899 - 1975
186. Lytas (Litas) Povilas1883 - ?
187. Liūtas Juozas1907 - 1974
188. Liutkus Juozas1899 - 1928
189. Lukoševičius Jonas1917 - 1975
190. Luža (Lūža) Stasys1899 - ?
191.Mačiokas Mykolas (Mikas) 1899 – 1951?
192.Mačiokas Vincas 1900 - 1927
193. Mačiuika Antanas1901 - 1940
194. Mačiukas Jonas1870 - ?
195. Mačkus Erikas (Erichas)1903 – 1931
196. Maila Kazys1901 – 1924
197.Makulavičius Aleksandras 1890 – 1968
198.Malinauskas Vladas 1915 - 1993
199.Marcinkus Romualdas 1907 – 1944
200. Mariūnas (Mejeris) Aleksas1903 - 1979
201.Markūnas Balys 1915-2000
202.Markūnas Petras 1902-?
203. Markus (Markevičius) Kazys1912-2008
204.Martinkus (Marcinkus) Klemas (Klemensas) 1901-1974
205.Martusas Juozas 1916-1944
206. Masaitis Aleksas1916-2014
207. Masiokas Bronius1916-2000
208.Masys Petras1908-1975
209. Masiulis Antanas1915-1942
210.Matulaitis Juozas 1897-1944
211. Matulionis Pranas1909-1986
212.Maželis Balys 1904-?
213. Merfeldas Adolfas1890-?
214.Meškauskas Česlovas 1904-1942
215.Meškelis Benjeminas 1909-1942
216.Mikėnas Jonas 1899-1988
217.Mikolajūnas (Mikalajūnas) Kazys 1894-1993
218. Milevičius Vitalis1900-1991
219.Milius Stasys 1904-1928
220. Miltakis Genrikas (Henrikas) Vytautas1900-1989
221.Miniotas Kazys 1896-?
222. Mintautas (Blusis) Kazys1902-?
223. Mitalas Adolfas1893-1955
224.Mockūnas Simas 1904-1971
225. Molis Albinas1907-1981
226.Morkus Vladas 1897-1944
227.Motuzas Antanas 1899-1982
228.Musteikis Kazys 1894-1977
229.Nakrošis Povilas 1906-1936
230. Namikas Juozas1904-1940
231. Narakas Juozas1899-1989
232. Nastaras Jonas1895-1929
233.Naujokas Andrius 1895-1970
234. Naujokas Antanas1906-1989
235. Nausėdas Juozas1904-2000
236. Navaitis (Navickas) Antanas1913-2013
237. Norkus Bronius1934-1942
238.Numgaudas Vaclovas 1912-1996
239. Oksas Leonas1899-1971
240. Okulič-Kazarinas (Okulič-Kozarinas) Rapolas 1857-1919
242.Olsufjevas Aleksiejus 1895-?
243. Oškinis Bronius1913-1985
244.Palėjus Jonas 1899-1956
245.Palubinckas Matas 1897-1977
246. Paransevičius Jonas1918-?
247. Parojus (Paršelis) Vladas1910-1986
248.Pečiukaitis Juozas1901-1943
249. Pečkaitis Jonas1904-1996
250.Perednius Leonas 1903-?
251. Pereira Joseph Esebius1895-?
252.Peseckas Leonardas 1899-1976
253.Petkūnas Vladas1900-1985
254.Petrikas Kazys 1918-1996
255.Petronis Petras 1887-1950
256.Petruškevičius Jonas 1905-1975
257.Petruškevičius Kazys 1908-1950
258.Petruškevičius Vytautas 1901-1968
259.Pyragius Jonas 1902-1975
260.Plaušinaitis Antanas Vytautas 1898-1954
261.Pliuškaitis Germanas 1890-?
262.Pranskevičius Juozas 1899-1926
263.Pucevičius Izidorius 1901-1945
264.Puikūnas - Pupkys (Pupkis) Jonas 1893-1988
265.Pundzevičius Stasys 1893-1980
266.Puodžiūnas Petras 1904-1944
267.Pupelis Alfonsas 1912-1944
268.Pušneraitis Juozas 1899-1972
269.Putna Klemensas 1917-1943
270.Radvenis (Heidrikis) Grigorius 1903-1989
271.Radžiūnas (Radzišauskas) Juozas 1908-1942
272.Ranhn Otto 1897-?
273.Ralys Jonas 1906-1981
274.Ramutis (Ramanauskas) Petras 1901-1928
275.Rapšys Juozas 1899-1972
276.Rauba Vytautas 1899-1920
277. Reichertas Eduardas1910-1970
278.Reimontas Viktoras 1898 -1947
279.Rešeliauskas Henrikas 1923-1984
280.Revuckas Petras 1908-1952
281.Rimas Kazys 1910-1993
282.Rimša Zigmas 1911-2001
283.Rinbutas (Oželis) Antanas 1907-1937
284.Rinkevičius Juozas 1903-?
285.Rodzevičius Jonas 1899-?
286.Rotteris Haris ---
287.Rozenfeldas Gelmuntas 1894 - ?
288.Ruigys Albinas 1912-1997
289.Ruseckas Vincas 1898-1942
290.Rutenbergas Isaakas 1908-1952
291.Sabas Severinas 1899-1938
292.Sakalas (Sakalauskas) Viktoras 1905-1947
293.Saunders A. W. ---
294.Seklaitis (Sekleckas) Kostas 1900-1986
295.Seliokas Juozas 1906-1995
296.Senatorskis Andrius 1892-1968
297.Senkus Romualdas 1914-1976
298.Sereika Tomas 1895-1987
299.Sergautis Bronius 1915-?
300.Sidaravičius Bronius 1897-1969
301.Sipavičius Aleksandras ---
302.Sirvydas Vladas 1913-1985
303.Skaržinskas Antanas 1909-1936
304.Skinkis Kostas 1895-?
305.Skurauskas Petras 1901-1941
306.Slavėnas (Slavinskas) Vytautas 1918-?
307.Sliužinskas Leonas 1899-?
308.Smolenskas Kazys 1902-1992
309.Soldatenkovas Aleksandras 1896-1984
310.Soltanas Panelemonas (Panteleimonas) 1890-1965
311.Sribikė Jonas 1912-2004
312.Stalauskas Antanas 1900-?
313.Stanaitis Simas 1898-1994
314.Stančikas Juozas Klemensas 1908-?
315.Stankevičius Adomas 1903-?
316.Stankūnas Vytautas 1913-1984
317.Stasiūnas Juozas 1894-1958
318.Stašaitis Antanas 1897-1948
319.Staugaitis Andrius 1907-?
320.Stelmokas Pranas 1900-1923
321.Steponaitis (Steponavičius) Domas 1897-1986
322.Steponkus (Steponkevičius) Vaitiekus 1909- ?
323.Strazdas Jonas 1914 -1993
324.Strazdas Stasys 1901-1933
325.Strazdas Vytautas 1901-1935
326.Striupas Romualdas 1915-1941
327.Stukas Albinas 1904-1933
328.Svilas Alfonsas 1906-1980
329.Svilas Balys 1898-1968
330.Šabanavičius Juozas 1900-1942
331.Šabonas Bronius 1911-1936
332.Šakelė Pranas Stasys 1917-2001
333.Šakmanas Tadas 1899-1989
334.Šalkauskas Antanas
335.Šalkauskas (Šalkauskis) Eugenijus 1891-1942
336.Šalkauskas (Šalkauskis) Julius (Julijonas) 1898-1972
337.Šenbergas Vsevolodas 1898-1985
338.Šešplaukis Ignas 1897-1973
339.Šeštokaitis (Šostakauskas) Stasys 1910-1989
340.Šiaučiūnas Juozas 1901-1933
341.Šidlauskas Romualdas 1899 - 1942
342.Šilingas Zigmas 1896-1946
343.Šimkus Kazys 1905-1968
344.Šimoliūnas Juozas 1885-1947
345.Šleinys Vincas 1899-?
346.Šlėnys Kazys 1895-1965
347.Šlikas Vladas 1908-1996
348.Špokas (Špokevičius) Antanas 1915-1993
349.Špokevičius Jonas 1901-1941
350.Šulcas Bronius 1899-?
351.Šulcas Erichas ---
352.Šulcas Fricas ?-1919
353.Šulga Juozas 1894-?
354.Švarplaitis Albertas 1911-1941
355.Švezigas Adolfas ---
356.Švitris (Švitrys) Vincas 1898-1982
357.Taunys Leonas 1900-1946
358.Tautvilas (Ferencas) Narcizas 1903-1973
359.Thomas James Randolph ---
360.Tindžiulis Albinas 1910-1949
361.Tyškus (Tiškus) Feliksas 1900-1976
362.Tomsonas Eduardas ?-?
363.Trečiokas Juozas 1893-1960
364.Trečiokas Romualdas 1908-2005
365.Tribė Leopoldas 1915-1983
366.Trimakas Stasys 1892-1972
367.Tumas Stasys 1900-1949
368.Tumavičius Jurgis 1900-1993
369.Tumelis Jonas 1901-1928
370.Tuminas Stasys 1904-1993
371.Tupčiauskas (Tauras) Vytautas 1906-1996
372.Ulpa Antanas 1892-1959
373.Urbėtis Petras 1913-2002
374.Urbonas Antanas 1917-2002
375.Urbšaitis Kazys 1911-1998
376.Urniežius (Urnėžius) Liudas 1907-1942
377.Uždavinys Stasys 1901-?
378.Užga Simas 1887-?
379.Ūsas Juozas 1890-1950
380. Vadopalas (Vadapalas) Juozas 1907-?
381. Vaičeliūnas Juozas1908-1992
382.Vaičiulis Antanas 1917-1944
383.Vaičius Juozas 1906-1969
384.Vaidakavičius Kazys 1901-1978
385.Vaina Petras 1913-?
386.Vaitekūnas Klemensas 1888-1943
387.Vaivada Bronius 1900-1946
388.Valeika Kazys 1914-1984
389.Valentukevičius Jonas 1905-1930
390.Valevičius Juozas 1915-1997
391.Valys (Valevičius) Jonas 1913-1963
392.Valteris Vytautas 1902-1938
393.Varanavičius Vytautas 1904 -1988
394.Variakojis Povilas Andrius 1910-1941
395.Vasiliauskas Medardas 1910-1944
396.Vasilis - Vasiliauskas Konratas Brunonas 1909-1964
397.Vasnevskis Aleksandras 1899-1942
398.Vedeckas (Vedeckis) Leonas 1895-1978
399.Vedeika Antanas 1901-1929
400.Vedeika Petras 1906-1977
401.Veinšeinkas Albertas ---
402.Velbutas Liudas (Liudvikas) 1886-?
403. Vidūnas Jonas1913-1938
404. Vileišis Juozas1895-1971
405. Vylius Ignas1904-1946
406. Vimeris Ernestas1900-?
407. Virbickas Leonas1896-1993
408.Volbekas Kostas 1909-1983
409.Windsor Hiomas H. 1893-?
410.Zakis Edvardas (Eduardas) 1904-1992
411.Zakšauskas Kazys 1900-1922
412.Zaliauskas Zigmas (Zigmantas) Kęstutis 1919-2014
413. Zauka Jonas 1894-1979
414.Zibavičius (Žibas) Liudas 1895-1986
415.Zlotoravičius Vaclovas (Večeslovas) 1892-1965
416. Žaltauskas Povilas 1905-1943
417.Žemkalnis (Landsbergis) Leonas 1911-1941
418.Žygas Adolfas 1900-1971
419.Žilys Juozas 1908-1966
420.Živatauskas Viktoras ---
421.Žižys (Žižis) Simonas Vytautas 1911-1963
422.Žukas Vaclovas 1908-1963
423.Žukauskas Eduardas Henrikas 1915-?

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis