Jonas Mikėnas „Aviacijos varikliai“Jonas Mikėnas „Aviacijos varikliai“
Kaunas: Vyr. štabo spaudos ir švietimo skyrius, 1934 m. 193 psl.Tarnybos kelią Karo aviacijoje pradėjęs nuo gabaus mechaniko Jonas Mikėnas mechanikos nepamiršo ir tapęs lakūnu. 1934 m. 1000 egzempliorių tiražu išleistame mokymo tikslams skirtame vadovėlyje būsimieji lakūnai ir mechanikai supažindinami su pagrindiniai variklių tipais, jų veikimo principais ir savybėmis. Nagrinėjamos pagrindinės variklių sudedamosios dalys, kaip antai karbiuratoriai, aiškinam kaip išmatuoti variklio galingumą, kokiu būdų jį padidinti. Supažindinama su variklių kuro rūšimis bei jų savybėmis, tepimo svarba ir tepimo priemonėmis, atskiras didelis skyrius skiriamas variklio užvedimui. Visa teorija iliustruojama 170 schemų ir nuotraukų.Apie autorių.


ATSISIŲSTI KNYGĄ EL.FORMATU (PDF - ZIP - 12.8 MB)

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis