Bronius Vaivada „Aeronautinė meteorologija“
Bronius Vaivada „Aeronautinė meteorologija“
Kaunas: Vyr. štabo spaudos ir švietimo skyrius, 1931 m. 250 psl.Tai pirmoji iš dviejų Lietuvos karo aviacijos meteorologijos tarnybos viršininko mjr. Broniaus Vaivados knygų. 2000 egzempliorių tiražu išleistas vadovėlis, pasak autoriaus skiriamas lakūnams, kurie savo veikloje susiduria su meteorologijos subtilybėmis, todėl geras meteorologijos išmanymas gali nulemti ne vien sėkmę oro mūšiuose, bet ir išgelbėti ne vieno lakūno gyvybę. Vadovėlis, kaip mokymosi priemonė, naudotas rengiant naujus lakūnus Karo aviacijos mokykloje, keliant senesniųjų kvalifikaciją.
Kaip žinia, aviacija ir meteorologija yra neatskiriami dalykai, todėl tokio vadovėlio būtinybė buvo savaime suprantama. Jame pateikiami esminiai meteorologijos dėsniai, supažindinama su pagrindinėmis sąvokomis, o bene svarbiausia mokoma kaip tinkamai pasinaudoti meteorologijos suteiktomis žiniomis – jas išnaudoti savo naudai. Mokoma naudotis meteorologijos prietaisais, tinkamai įvertinti oro būklę pagal esamus ženklus, supažindinama su oro anomalijomis ir kaip elgtis susidūrus su jomis.
Knygoje gausu brėžinių, schemų, fotografijų su įvairiausiais pavyzdžiais. Vadovėlio gale pateikiami naudingi priedai – 10 lentelių su kasdieniniam naudojimui reikalingais duomenimis, kaip kad: oro slėgis įvairiuose vietose, absoliutus debesų judėjimo greitis ir pan.


Apie autorių.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis