KARO AVIACIJOS UNIFORMOS, ŽENKLAI
KARO AVIACIJOS UNIFORMA


• PIRMOJI KARO AVIACIJOS UNIFORMA
"1919m. laikinoji Lietuvos kariuomenės uniforma. Pirmoji Karo aviacijos uniforma".

ĮVAIRŪS ŽENKLAI, APDOVANOJIMAI


KARO AVIACIJOS GARBĖS ŽENKLAS "PLIENO SPARNAI" Svetainės administracijos parengta trumpa Lietuvos karo aviacijos garbės ženklo "Plieno sparnai" įsteigimo, gaminimo ir apdovanojimo istorija.

KARO AVIACIJOS MOKYKLOS ŽENKLAS
Svetainės administracijos parengtas trumpas Karo aviacijos mokyklos ženklo aprašymas, įsteigimo, gaminimo, įteikimo ir nešiojimo tvarka ir istorija.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis