PRISIMINIMAI IŠ KARO AVIACIJOSVaclovas Girdauskas 1939m. Fotografija iš Plieno Sparnai Nr.5• P. Enskaitis - Karo tarnyba Aviacijoje
• Leonardas Peseckas apie Vytautą Raubą
• Z. Koronkevičius - Lietuvos karo aviacijos „šnipas“
• A.Stašaičio prisiminimai - Senas padangių vyras pasakoja
• Vl.Murmulaitis - Ir dar apie Fokker D.VII
• Aviacijos bendradarbiavimas su pėstininkais
• Aviacija Palangoje
•A.Guja - Lėktuvas su žemėlapiais negrįžo...
• J.Vaičeliūno atsiminimai apie Tautinę eskadrilę
• A.Martinionis - Anbo neskrenda į Rytus
• J.Vaičeliūnas prisimena 1941 birželio įvykius Tautinėje Eskadrilėje
• A.Kostkus prisimena 1941 birželio įvykius Tautinėje Eskadrilėje
• I.Šešplaukis - Kaip bolševikai okupavo Kauno aerodromą
• Vladas Murmulaitis - O jeigu tai burtai...
• Vladas Murmulaitis - Gaižiūnų poligone
• Antanas Mikutis - Lietuvos Karo aviacijos tarnyboje
• L.Peseckas - Turkų Pašų pabėgimas
• L.Peseckas - Pabėgimas pas priešą
• A.Mikutis - Mano susitikimai su generolu

• Aerodromo fotografas V.Žukauskas prisimena...
• J.Steikūnas - Jie išskrido ir nebegrįš. Paskutinis Albatrosų skridimas

• R.Šidlauskas -Oro žygiai.Prisiminimai iš Nepriklausomybės karų.
• J.Monkevičius - Pirmieji svečiai Kauno aerodrome
• L.Peseckas - Grumtynės su mirtim
• K.Šimkus - Ant degančių sparnų
• J.Česonis - Lakūno nuotykiai

• P.Hiksos atsiminimai
• J.Garolis - Šešiolika metų lėktuve (Atsiminimai)
• S.Mockūnas - Karo aviacijos lakūno atsiminimai
• A.Mačiuika - Eskadrilė miške
• J.Rapšys - Mano karinės tarnybos atsiminimai
• J. Pranckevičius - Iš atsiminimų.
Antaną Gustaitį prisimena Dr. J.Jankauskas
• A.Gustaitį prisimena - žmona B.Gustaitienė
• A.Gustaitį prisimena - dukra R.Gustaitytė
• A.Gustaitį prisimena - div.gen. S.Raštikis
• A.Gustaitį prisimena - arch. V.Landsbergis
• A.Gustaitį prisimena - av.plk. ltn. A.Motuzas
• A.Gustaitį prisimena - inž. V.Žemaitis
• A.Gustaitį prisimena - av. kpt J. Vaičeliūnas
• A.Gustaitį prisimena - gyd kap. V. Tupčiauskas - Tauras
• A.Gustaitį prisimena - av. plk. ltn. Leonardas Peseckas

• J.Dobkevičių prisimena Simas Stanaitis
• V.Vosylius - Karo aviacijos meteorologijos tarnyboje
• J.Mikėnas - Lietuvos karo aviacijos pirmoji eskadrilė
•S. Lukšys, J. Monkevičius - Lietuvos karo aviacijos jubiliejus
•A.Gamziukas - Pirmasis lekiotojas (apie I.Adamkavičių)
•A.Gamziukas - A.Gustaičio 100-osioms metinėms
•J.Česonis - Atsiminimai
•Pranas Hiksa - Atsiminimai
•A.Mačiuika - Eskadrilė miške
•J.Garolis. Atsiminimai 1 dalis
•J.Garolis. Atsiminimai 2 dalis
•J.Garolis. Atsiminimai 3 dalis
•J.Šabanavičius. - Atakos iš dangaus. Prisiminimai
•Kregždutė 1934m. Nr.7 - Kelionė į Marsą
•B.Barkauskas - Pavasaris Karo aerodrome
•J.Rapšys - Mano karinės tarnybos atsiminimai
•J.Pranckevičius - Iš atsiminimų
•Aleksoto kalno istorija (žuvę Aleksote)
•K.Rimas prisimena...
•V.Rudzinskas - A.Gustaitis Nidoje
•Su Albatrosu už fronto
•S.Baipšys - apie K.Rimo prisiminimus
• S.Baipšys - Sparnai pašalo
• S.Baipšys - Aviacinės mandrybės
• J.Dovydaitis - Kovinis skridimas


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis