Živatauskas Viktoras


1919 07 01 Viktoras Živatauskas mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas karininku į aviacijos dalį. Karo aviacijos mokykloje dėstė fotografijos ir fotogrametrijos kursą.

1919 11 25 kaip nemokantis lietuvių k., rusų orientacijos, agitavęs prieš valdžią ir aviacijos daliai nenaudingas iš kariuomenės atleistas.Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VIII tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis