Alfonsas Strazdonis (Drazdauskas)Karo lakūnas. Aviacijos puskarininkis


Alfonsas Strazdonis (Drazdauskas) gimė 1917 m. vasario 10 d. Šiaulių apskrities Žuvininkų kaime.

1936 m. lapkričio 17 d. baigęs 4 klases vidurinės amatų mokyklos, priimtas į Karo Aviacijos mokyklos puskarininkių klasę. Mokėsi skraidyti lėktuvu ANBO 51 instruktoriaus psk. V.Zizo grupėje.

1937 m. gegužės 25 d. išskrido savarankiškai.

1938 m. nuo liepos 21 d. iki rugpjūčio 19 d. komandiruotas į Palangos aerodromą vežioti taikinius. Tų pačių metų rugsėjo 20 –spalio 16 d. atliko stažuotę 3-je eskadrilėje.

1939 m. gegužės mėn. atliko stažuotę 4-je eskadrilėje, gegužės 20 d. pakeltas į grandinio laipsnį.

1939 m. gegužės 15 – birželio 16 d. komandiruotas į Palangos aerodromą vežioti taikinius.

1939 m. rugsėjo 8 d. pakeltas į jaun. puskarininkio laipsnį.

1939 m. spalio 31 d. baigė Karo Aviacijos mokyklos puskarininkių klasės lakūnų skyriaus IV-ją laidą, suteiktas II-ros eilės karo lakūno vardas, paskirtas į 3-čiąją eskadrilę karo lakūno pareigoms.

Skraidymų stažas 1940 m. birželio 1 d. buvo 349 val. 10 min.

1940 m. spalio 23 d. suteiktas puskarininkio laipsnis. Tą pačią dieną, remiantis 29-jo Šaulių Teritorinio korpuso įsakymu Nr.013 sl. paleistas į atsargą.

Atleistas iš tarnybos Karo aviacijoje gyveno Šiauliuose, dirbo įvairiose įstaigose, daugiausia darbininku fabrike ,,Elnias”.

Dalyvavo Lietuvos aviacijos veteranų veikloje nuo pirmųjų Aviacijos veteranų komiteto veiklos dienų.

Mirė 2011 vasario 7 d.KITA INFORMACIJA

Antanas Keršys, Alfonsas Strazdonis ir Edmundas Leparskas pakeliui iš Šiaulių į Kauną į aviacijos veteranų susitikimą 1983 m.


Fotografijas ir biografinius duomenis pateikė Eugenijus Raubickas

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis