Zaliauskas Zigmas (Zigmantas) KęstutisAviacijos jaun. leitenantas.
1919-2014


Zigmas (Zigmantas) Kęstutis ZALIAUSKAS gimė 1919 05 29 Marijampolėje.

1937 06 19 baigė Kauno „Aušros“ berniukų g-ją.

1937 09 28 pašauktas į Lietuvos kariuomenę įstojo į Karo mokyklą.

Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą 1940 08 19 ją baigė (XXI laida), suteiktas aviacijos jaun. leitenanto laipsnis ir paskirtas į Karo aviaciją.

1940 10 22 likviduojant Lietuvos kariuomenę iš kariuomenės atleistas.

1940 10 15 priimtas į KU Technologijos f-to Mechanikos skyrių.

2014 10 04 mirė Portland, Oregon, JAV.Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VIII tomas.
U.S., Cemetery and Funeral Home Collection, 1847-Current

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis