Zakšauskas Kazys1900-1922


Kazys ZAKŠAUSKAS gimė 1900 12 20 Kartenos mstl., Kretingos aps.

1920 baigė Telšių gimnazijos 6 klases.

1920 11 15
įstojo į Karo mokyklą.

1921 12 18 ją baigus (IV laida) suteiktas pėst. leitenanto laipsnis, pačiam prašant paskirtas į Karo aviaciją.

Nuo 1922 01 23 – aviacijos teorijos kurso klausytojas. Mokymu metu ore išbuvo daugiau kaip 16 val.

1922 04 29 skrendant su lakūnu viršila J.Kačiušiu žuvo aviakatastrofoje. Palaidotas centrinėse Kauno kapinėse, jas naikinant perlaidotas Aukštosios Panemunės kapinėse.Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VIII tomas.Apie ltn. Kazio Zakšausko aviakatastrofą. su lėktuvu Albatros C-III

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis