Zakis Edvardas (Eduardas)
1904-1992


Edvardas (Eduardas) ZAKIS gimė 1904 04 20 Krasniškių k., Žeimelio vls., Biržų aps.

Baigė Žeimelio vid. m-lą.

1923 10 29 įstojo į Karo mokyklą.

1925 09 07 ją baigus (VII laida) suteiktas pėst. leitenanto laipsnis, paskirtas 6 pėst. pulko 3 kulkosv. kuopos jaun. karininku.

1926 01 01 – 2 kuopos jaun. karininku.

1926 09 13 perkeltas į 2 ulonų pulką.

1927 09 30 baigė fizinio lavinimo kursus prie Aukštųjų karininkų DLK Vytauto kursų.

1928 02 22 paskirtas 1 eskadrono jaun. karininku.

1928 11 23
pakeltas į vyr. leitenantus.

1930 04 30 paskirtas pulko fizinio lavinimo vadovo padėjėju.

1931 01 01 pagal karininkų laipsnių įstatymą vyr. leitenanto laipsnis pakeistas į leitenanto.

1931 11 14 perkeltas į 3 eskadroną.

1931 12 15
paskirtas pulko švietimo vadovo padėjėju.

1933 01 08
pasiųstas į oro žvalgų kursus, paskirtas į 6 eskadrilę.

1933 09 25 Karo aviacijos aerodrome lėktuvui užvažiavus ant pamestų bombų, sprogimo metu smarkiai sužalotas.

1933 10 09
baigė ginklų rūšių karininkų oro žvalgų kursus (I laida), suteiktas oro žvalgo vardas.

1934 09 04
pačiam prašant perkeltas į 1 husarų pulką.

1935 01 18 paskirtas ryšių komandos vyr. karininku.

1935 10 perkeltas į 3 kavalerijos (nuo 1936 06 04 3 dragūnų) pulką, paskirtas eiti technikos eskadrono vado pareigas.

1935 10 24 išlaikė egzaminus aukštesniam laipsniui įgyti, pakeltas į kapitonus.

1937 08 02 patvirtintas technikos eskadrono vadu.

1939 10 13 - 10 28 dalyvavo žygyje į Vilnių.

Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą 1940 08 05 iš kariuomenės atleistas. Karo pab. pasitraukė į Vakarus.

1949 emigravo į Australiją.

1992 03 24 mirė. Palaidotas Centennial Park Cemetery, Pasadena, Mitcham City, South Australia, Australia.

Žmona – Aldona Urnevičiūtė (1904, susituokė 1930).Apdovanotas:
DLK Gedimino 4 laipsnio ordinu (1938),
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VIII tomas.
Fremantle, Western Australia, Passenger Lists, 1897-1963
http://www.findagrave.com

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis