KETVIRTASIS LIETUVIŲ AERO KLUBAS ČIKAGOJEAntanas Kiela


TRUMPAI: Klubas įkurtas 1938 m. Čikagoje. Iniciatorius ir klubo pirmininkas Antanas Kiela. Turėtas vienas lėktuvas. Klubas gyvavo iki 1940 m.

APIE KLUBĄ:


EDMUNDAS JASIŪNAS
"Plieno Sparnai" Nr.2-3 Čikaga 1971 m.

1938 m. rugsėjo mėn. lak. Antanas Kiela ir vėl organizuoja lietuvių aero klubą Čikagoje. Klubo nariai buvo sudėję pinigų, už kuriuos buvo užpirkti klubo namai 3613 S. Halsted St.

Šiuose namuose gyveno A. Kiela su šeima, vykdavo klubo narių susirinkimai, o buv. krautuvės patalpose įrengtos dirbtuvės, kuriose A. Kiela su kitais klubo nariais taisydavo aviacinius variklius. Pats A. Kiela statė savos konstrukcijos aviacinį variklį, į kurį sudėjo beveik visas savo lėšas, bet darbo nepabaigė.

Šiam klubui priklausė: A. Kiela - pirmininkas, Adolfas Aleliūnas - sekretorius ir iždininkas, nariai: Viktoras Bubnis,. Feliksas Rimkus, Edvardas Globis (žuvo II-jo Pas. Karo metu virš Vokietijos, kaip bombonešio copilotas), Robert Setan (latvis), ir dar keli.

Ant. Kiela tebeturėjo senesnio tipo lėktuvą, su kuriuo sekmadieniais skraidindavo klubo narius iš Harlem aerodromo.

Entuziastingų lietuvių jaunuolių, norinčių išmokti skraidyti, atsirasdavo nemažai, bet pamatę, kad klubas reiškiasi daugiau variklių taisymu, bet ne skraidymu, apsivildavo ir nueidavo pas amerikiečius. Čia gal ir buvo svarbiausia šio klubo silpno veikimo ir greito sunykimo priežastis. Klubas nustojo gyvavęs apie 1940 m.


SVETAINĖS ADMINISTRACIJA IEŠKO BET KOKIOS TEKSTINĖS AR VAIZDINĖS INFORMACIJOS APIE ŠĮ AERO KLUBĄ. TURINTYS IR NORINTYS PASIDALINTI INFORMACIJA RAŠYKITE ASMENINĮ PRANEŠIMĄ ADMINISTRATORIUI ARBA ŠIOJE DISKUSIJŲ TEMOJE. DĖKOJAME


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis