Romualdas (Šilas) Šidlauskas


Karo lakūnas, aviacijos leitenantas

1899 - 1942


Romualdas ŠIDLAUSKAS (Šilas) gimė 1899-05-17 Šetekšnių k., Panemunėlio vls., Ukmergės aps.

1915 persikėlė gyventi į Rusiją, mokėsi Bobruisko ir Pskovo gimnazijose.

1918 pabaigoje grįžo į Lietuvą.

1919 baigė Kauno „Aušros“ gimnaziją.

1919-06-13 savanoriu įstojo į Karo aviacijos mokyklą.

1919-12-16 ją baigus (Karo mokyklos II laida, Karo aviacijos mokyklos I laida) suteiktas inžinerijos leitenanto laipsnis ir paskirtas į Aviacijos dalį.

1920-09-20 paskirtas mokomosios eskadrilės mokiniu žvalgu, 1920-10-13 – Oro eskadrilės adjutantu, 1920-11-01 – iždininku.

1920-09-27 – 11-21 dalyvavo nepriklausomybės kovose su lenkais, 6 kartus skrido į lenkų frontą.

1921-11-01 suteiktas oro žvalgo vardas.

1923-03-30 pakeltas į vyr. leitenantus.

1923-04-21 paleistas į aviacijos karininkų atsargą studijuoti aukštojo mokslo.

1926 baigė Miuncheno universiteto Ekonomikos fakultetą.

1926-09-01 pradėjo dirbti Žemės reformos departamente referentu.

1926-11 – dirbo Finansų ministerijos Mokesčių departamente referentu.

1931-01-01 pagal karininkų laipsnių įstatymą ats. vyr. leitenanto laipsnis pakeistas į ats. leitenanto.

1938-06-25 paleistas į dimisiją.

1940-06-15 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą nuo 1940-10-11 dirbo Finansų ministerijos Mokesčių ir rinkliavų valdyboje.

1941-06-14 suimtas, išvežtas į lagerį Archangelsko sr.

1942
žuvo lageryje Archangelsko sr.

1941 Žmona ištremta į Krivošeino r., Tomsko sr.

Žmona – Elena Jančytė (1900-?)Apdovanotas:
Vytauto Didžiojo 5 laipsnio ordinu (1931),
Savanorių (1928), Lietuvos nepriklausomybės (1928) medaliais.


Literatūra:
1. „Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VII tomas, Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius 2007m.

SUSIJĘ: R.ŠIDLAUSKAS - ORO ŽYGIAI

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis