Vimeris ErnestasKaro lakūnas. Aviacijos kapitonas.
1900-?


Ernestas VIMERIS gimė 1900 10 23 Garliavoje, Kauno aps.

Baigė Karaliaučiaus realinės m-los 6 klases ir matininkų kursus.

1920 08 04 - 1921 07 20
dirbo matininku Žemės ūkio ir valstybės turtų m-jos žinyboje.

1922 10 05 priimtas į Karo mokyklą.

1923 01 su 2 kuopos kariūnais dalyvavo Klaipėdos išvadavime.

1924 09 28
baigus Karo mokyklą (VI laida) suteiktas inžinerijos leitenanto laipsnis, paskirtas Inžinerijos pulko 3 pionierių kuopos jaun. karininku.

Nuo 1925 12 31 tarnavo 2 pionierių kuopoje.

1926 01 01
perkeltas į Karo aviaciją.

Nuo 1926 07 02 mokomosios eskadrilės žvalgas mokinys.

1927 07 14 baigė Aukštųjų karininkų DLK Vytauto kursų Aviacijos skyrių (I laida).

Nuo 1927 10 07 tarnavo 3 ir 2 oro eskadrilėje oro žvalgu.

1928 11 23
pakeltas į vyr. leitenantus, suteiktas I eilės karo lakūno vardas.

1931 01 01
pagal Karininkų laipsnių įstatymą laipsnis pakeistas į leitenanto.

1932 02 17 dėl sveikatos perkeltas į Alytaus komendantūrą jaun. raštvedžiu.

1935 04 17 paskirtas Alytaus komendantūros Seinų skyriaus raštvedžiu.

1935 02 02 įskaitytas į administracijos (A) karininkus.

1935 04 24 perkeltas į Karo aviaciją, paskirtas Technikos skyriaus dirbtuvių reikalų vedėju.

Nuo 1935 09 02 kartu dirbtuvių raštvedys.

1936 07 01 paskirtas Karo aviacijos sandėlių v-ku.

1936 11 23 pakeltas į kapitonus.

1937 02 27 įskaitytas į aviacijos karininkus.

1939 07 01 paskirtas Karo aviacijos tiekimo skyriaus sandėlių v-ku.

1940 07 02 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą iš kariuomenės atleistas.

Žmona – Liudvika Steckaitė (1906), sūnus (1939).Apdovanotas:
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928),
Klaipėdos išvadavimo bronzos medaliu.Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VII tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis