Vidūnas JonasKaro lakūnas. Aviacijos jaun. leitenantas.
1913-1938


Jonas VIDŪNAS gimė 1913 12 15 Veršių k., Leipalingio vls., Seinų aps.

Baigė Leipalingio vid. m-lą.

1935
– baigė Marijampolės Rygiškių Jono berniukų g-ją.

1935 09 28 pašauktas į Lietuvos kariuomenę buvo priimtas į P.L.P. Karo Mokyklą aspirantų laidą, vėliau perėjo į kadro kariūnų laidą.

1935 10 30
pasiųstas į Aviacijos m-lą.

1937 05 18 - 08 13 stažavosi Karo aviacijoje.

1938 05 12
baigus Karo mokyklą (XIX laida) suteiktas aviacijos jaun. leitenanto laipsnis, paskirtas Karo aviacijos 2 eskadrilės karo lakūnu.

1938 06 02 žuvo aviakatastrofoje prie Bartninkų miestelio, Vilkaviškio apsk.


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” VII tomas.


Apie Jono Vidūno aviakatastrofą su lėktuvu ANBO-IV

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis