Leonas Taunys
• TRUMPA KPT. LEONO TAUNIO BIOGRAFIJA
Trumpa kpt. L.Taunio biografija. Parengta pagal E.Raubicko knygą "Ženklas ant munduro"

• A.NAVAITIS - KAPITONAS LEONAS TAUNYS - KOVAS
Dim. pulk.ltn. Antano Navaičio parengti svarbiausi kpt. L.Taunio-Kovo biografijos fragmentai. Iš A.Navaičio knygos "Karo lakūnai kovoję dėl Lietuvos Laisvės"

• V.AŠMENSKAS - ATS. KAPITONAS LEONAS TAUNYS
Išsamus Viktoro Ašmensko straipsnis apie kpt. Leoną Taunį. Didžioji straipsnio dalis - apie kovą už Lietuvą. Spausdinta "Lietuvos Sparnuose" 1993 m. Nr.1


Pirmas iš kairės: LAK Sportinės eskadrilės vadas L.Taunys
Baltijos šalių orinio sporto varžybose 1939 m. rugpjūtį


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis