Puskarininkių lakūnų klasės II-oji laida (rengiama)Karo aviacijos mokyklos
puskarininkių klasės lakūnų skyriaus II-ji laida

1934-11-01 *** 1937-11-01


II-je puskarininkių lakūnų laidoje žuvę mokiniai lakūnai:

Albinas Palskys 1937-08-21 lėktuvo Ansaldo A.120 Nr.18 avarijoje;
Jonas Masiulis 1937-10-16 lėktuvo Dewoitine D-501L Nr.606 avarijoje.

II-osios laidos instruktoriai

Kpt. Juozas Vaičius;
Kpt. Juozas Andriušis;
Kpt. Vitalis Milevičius;
Vrš. Petras Kreivys.

FotografijaTrumpas aprašymas
Butavičius Kostas
?-?

Karo lakūnas, II-osios puskarininkių lakūnų klasės absolventasButkus Kazys
1916-?

Karo lakūnas, II-osios puskarininkių lakūnų klasės absolventasCeliešius Julius
?-?

Karo lakūnas, II-osios puskarininkių lakūnų klasės absolventasDambrava Juozas
1916-1995

Karo lakūnas, II-osios puskarininkių lakūnų klasės absolventasEidukonis Albinas
1916-2001

Karo lakūnas, aviacijos puskarininkisJuozėnas Leonardas
?-?

Karo lakūnas, II-osios puskarininkių lakūnų klasės absolventasKairys Juozas
?-?

Karo lakūnas, II-osios puskarininkių lakūnų klasės absolventasKasperiūnas Petras
?-?

Karo lakūnas, II-osios puskarininkių lakūnų klasės absolventasKeršys Antanas
1915-?

Karo lakūnas, II-osios puskarininkių lakūnų klasės absolventasKlimas Kazys
1914-?

Karo lakūnas, II-osios puskarininkių lakūnų klasės absolventas

Kurtinaitis Albinas
?-?

Karo lakūnas, II-osios puskarininkių lakūnų klasės absolventasMankus Klemensas
1914-?

Karo lakūnas, vėliau pervestas į Oro šauliusNečionis Juozas
?-?

Karo lakūnas, II-osios puskarininkių lakūnų klasės absolventasPaplauskas Leonas
?-?

Karo lakūnas, II-osios puskarininkių lakūnų klasės absolventasMorkevičius Aleksandras
1914-1941

Karo lakūnas, II-osios puskarininkių lakūnų klasės absolventasVilkaitis Juozas
1913-1938

Karo lakūnas, aviacijos jaunesnysis puskarininkisŽadeikis Aleksas
?-?

Karo lakūnas, II-osios puskarininkių lakūnų klasės absolventas
Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis