Puskarininkių lakūnų klasės I-oji laidaKaro aviacijos mokyklos
puskarininkių klasės lakūnų skyriaus I-ji laida

1932.05.01 - 1934.11.01


Puskarininkių klasės vedėjas: Ltn. Romualdas MARCINKUS
(prieš tai Kpt. Juozas JANKAUSKAS)
Skyriaus viršila: VARIAKOJIS

Mokyklos nebaigę lakūnai


1934.06.25 lėktuvo LETOV Š.20L katastrofoje žuvo Mok. lakūnas Leonas MEŠKĖNAS.
Mok. lakūnas Jonas BURNICKAS po avarijos tapo invalidu ir mokyklos nebaigė.


KLASĖS INSTRUKTORIAIFotografijaTrumpas aprašymas
KPT. JONAS ADOMAITIS
1902 - 1996

Karo lakūnas, aviacijos majorasKPT. ANTANAS KUTKA
1899 – 1993

Karo lakūnas. Aviacijos majoras.KPT. EUGENIJUS KRAUCEVIČIUS
1899 –1947

Karo lakūnas. Aviacijos majoras.KPT. JUOZAS JANKAUSKAS
1900-1967

Karo lakūnas. Gen. št.pulkininkas leitenantas.

I-ĄJĄ LAIDĄ BAIGĖ:FotografijaTrumpas aprašymas
BOLESLOVAS DABUŠIS
1913-?

Karo lakūnas, aviacijos viršilaTEODORAS GAIŽAUSKAS
1912-?

Karo lakūnas, I-osios puskarininkių lakūnų klasės absolventasANTANAS KEIZERIS
1911-?

Karo lakūnas, I-osios puskarininkių lakūnų klasės absolventasOSVALDAS HAUSROTAS
1911-?

Karo lakūnas, I-osios puskarininkių lakūnų klasės absolventasERIKAS KALVAITIS
1912-?

Karo lakūnas, I-osios puskarininkių lakūnų klasės absolventasPRANAS KUOSAITIS
1914-?

Karo lakūnas, aviacijos puskarininkisSTASYS LAPINSKAS (LAPĖNAS)
1911-?

Karo lakūnas, aviacijos viršilaEDMUNDAS LEPARSKAS
1913-1990

Karo lakūnas, I-osios puskarininkių lakūnų klasės absolventasKONSTANTINAS LIUBERSKIS
1913-1969

Karo lakūnas, aviacijos viršilaROMANAS MAŽONAS
(1912-1996)

Karo lakūnas, aviacijos viršila

ANTANAS MICKUS
1913-?

Karo lakūnas, I-osios puskarininkių lakūnų klasės absolventasVILHELMAS MIKALAUSKAS (MIKOLAITIS)
1914-?

Karo lakūnas, aviacijos puskarininkisLEONAS MILIŪNAS
1918-1980

Karo lakūnas, I-osios puskarininkių lakūnų klasės absolventasVLADAS MIŠKINIS
1914-?

Karo lakūnas, I-osios puskarininkių lakūnų klasės absolventasVLADAS MURMULAITIS
1913-2003

Karo lakūnas, jaunesnysis leitenantasJUOZAS PYRAGIUS
1913-?

Karo lakūnas, I-osios puskarininkių lakūnų klasės absolventasVYTAUTAS SARGAUTAS
1912-1936

Karo lakūnas, aviacijos vyr. puskarininisSTEPONAS SEBASTIJONAVIČIUS
1914-1978

Karo lakūnas, vėliau perkeltas į oro šauliusVINCAS SIDARAVIČIUS
1913-?

Karo lakūnas, I-osios puskarininkių lakūnų klasės absolventasIGNAS STASIULIONIS
1914-?

Karo lakūnas, I-osios puskarininkių lakūnų klasės absolventasJONAS VALEVIČIUS (VALYS)
1913-1963

Karo lakūnas, aviacijos jaunesnysis leitenantasPOVILAS VINTIS
1912-1979

Karo lakūnas, aviacijos puskarininkisVIKTORAS ZIZAS
1914-1949

Karo lakūnas, aviacijos puskarininkis
(Baigusiųjų I-ąją laidą sąrašas sudarytas 1990 m., pagal lakūnų R.Mažono, V.Murmulaičio bei V.Zizo ir E.Leparsko artimųjų atsiminimus.)I-OJI LAIDA FOTOGRAFIJOSE

Kandidatai į puskarininkių lakūnų mokyklą 1932 m. balandžio mėn. 22 d. Pirmoje eilėje iš dešinės priklaupę: Viktoras Zizas, Povilas Vintis, Romanas Mažonas. Centre stovi Konstantinas Liuberskis (tamsiais rūbais, pilka kepure).
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti
1932 m. rugsėjo 18 d. prieš rikiuotę stovi aviacijos leitenantas Albinas Stukas. Rikiuotėje stovi iš dešinės: 1. neatpažintas (manoma, kad rikiuotėje stovinčio kito skyriaus viršila); 2. Gaižauskas Teodoras; 3. Mažonas Romanas; 4. Mikalauskas Vilius; 5. Liuberskis Konstantinas; 6. Valevičius Jonas; 7. Zizas Viktoras; 8. Mickus A.; 9. Kuosaitis Pranas; 10. Stasiulionis I.; 11. Sebastijonavičius Steponas; 12. Firinauskas ; 13. Sidaravičius V.; 14. Kraucevičius Anatolijus; 15. neatpažintas, 16. Burnickas; 17. Vintis Povilas; 18. Murmulaitis Vladas; 19. Miškinis Vladas; 20. Hausrotas Osvaldas; 21. Požemeckas; 22. Meškėnas Leonas; 23. Sargautas Vytautas; 24. Leparskas Edmundas; 25. neatpažintas;
26. Miliūnas Leonas; 27. Kudirka; 28. Pyragius Juozas; 29. neatpažintas;
30. kl.viršila Variakojis

Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti
Prie lėktuvo Alb. B II instruktoriaus kpt.Antano Kutkos mokomoji grupė: iš kairės P.Vintis, V.Miškinis, kpt.A.Kutka, S.Lapinskas, V.Murmulaitis, O.Hausrotas.
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti
Mokiniai lakūnai prie lėktuvo ANBO V Nr. 50. Iš kairės: J.Pyragius, Kudirka, E.Kalvaitis, O.Hausrotas??, A.Kraucevičius, Burnickas, B.Dabušis. 1932 m.
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti
Prie lėktuvo ANBO V instruktoriaus kpt. Eugenijaus Kraucevičiaus mokomoji grupė: iš kairės E.Leparskas, x, kpt.E.Kraucevičius, x, L.Miliūnas, x. 1932 m.
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti
Mokiniai lakūnai prie lėktuvo ANBO V 43. Iš kairės: V.Zizas, T.Gaižauskas, S.Sebastijonavičius, x, x, R.Mažonas, x, V.Mikalauskas. 1932 m.
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti
Prie lėktuvo ANBO V instruktoriaus kpt. Juozo Jankausko mokomoji grupė: iš kairės Erikas Kalvaitis, V.Kudirka, Anatolijus Kraucevičius, kpt. Juozas Jankauskas, I.Stasiulionis, Jonas Burnickas, Balys Dabušis.
1932 m.gegužės 27 d.

Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti
Prie lėktuvo ANBO V instruktoriaus kpt. Jono Adomaičio mokomoji grupė: iš kairės - Viktoras Zizas, Konstantinas Liuberskis, Jonas Valevičius, kpt.Jonas Adomaitis, Romanas Mažonas, Stepas Sebastijonavičius, Vilius Mikalauskas, Teodoras Gaižauskas. 1932 m. gegužės 27 d.
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidintiInformaciją pateikė aviacijos istorikas Eugenijus Raubickas

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis