Viktoras Ašmenskas „Lietuvos aero klubas 1927-1940 metais“Viktoras Ašmenskas „Lietuvos aero klubas 1927-1940 metais“
Vilnius: LAK, KAM, 2007 m. 354 psl.


Plati, praktiškai visas sritis apimanti, Lietuvos Aero Klubo istorija 1927 – 1940 metais. Šiame almanache rūpimą informaciją ras kiekvienas skaitytojas. Aviacinės technikos mėgėjams skirtas platus skyrius sklandytuvų, lėktuvų aprašymams. Lietuviškų konstrukcijų tyrinėtojai galės detaliau susipažinti su Oškinio, Paknio, Gyso, Karvelio skaldytuvais. Tai vienintelis leidinys, kuriame vienoje vietoje aprašoma tokia gausybė konstruktorių ir jų kūrinių. Aviamodeliuotajai, parašiutizmo sporto mėgėjai galės susipažinti su savo pamėgtos veiklos istoriją tarpukariu. Pirmą kartą spausdinama informaciją apie LAK nuveiktus darbus priešlėktuvinėje apsaugoje. Daug informacijos apie LAK lakūnų rengimą, LAK organizuotas aviacijos dienas.
Knygos autorius – žmogus buvęs bene nuo LAK kūrimosi pradžios, dalyvavęs ir matęs viską iš vidaus. Pats išbandęs nemažą dalį įvairių konstrukcijų sklandytuvų, savo rankomis juos statęs.
Knyga gausiai iliustruota nuotraukomis, lėktuvų schemomis, gale gausybė priedų, savarankiškam domėjimuisi šia tema toliau.Apie autorių.


Knygą galima įsigyti:

Lietuvos aviacijos muziejuje
Veiverių 132, LT-46338, Kaunas.
Tel. (370-37) 39 03 57
Faks. (370-37) 29 55 47


Vytauto didžiojo karo muziejus
K. Donelaičio g. 64, LT-44248, Kaunas.
Tel.: (8 ~ 37) 32 07 65, (8 ~ 37) 42 21 46.
Faksas (8 ~ 37) 32 07 65.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis