Anučauskas Tadas


1906 - 1930


Tadas ANUČAUSKAS gimė 1906-10-08 Lauksodžio k., Žeimelio vls., Biržų-Pasvalio aps.

Baigė Žeimelio vid. mokyklos 4 klases.

1924-10-05 priimtas į Karo mokyklą.

1927-09-07 ją baigęs (IX laid.) leitenanto laipsniu paskirtas į 5 pėst. pulką 3 kuopos jaun. karininku.

1928-01-25
perkeltas į karo aviaciją.

1928-02-01 pasiųstas į Aukštuosius karininkų kursus.

Nuo 1930-01-01 įrašytas į aviacijos štabo karininkų sąrašus.

1930-01-09 paleistas į atsargą.

1930-06-14 žuvo (nuskendo).Apdovanotas:
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ II tomas.

Turintys pastabų, pataisymų, komentarų ar papildomos informacijos - susisiekite el. paštu
n.korbutas@gmail.com

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis