Ignas AdamkavičiusPirmasis lakūnas
1896-1987


Ignas ADAMKAVIČIUS gimė 1896 10 21 Šiauliuose.

1914 baigė g-ją, studijavo Sankt Peterburgo technologijos institute.

1915 mobilizuotas į Rusijos kariuomenę. Tarnavo Atsargos automob. kuopoje. I pasaul. karo metu dalyvavo kautynėse Galicijoje.

1916-05-01 baigus Vladimiro karo mokyklą suteiktas praporščiko laipsnis. Tarnavo 13 Sibiro šaulių pulke kuopos vadu.

1916-11-22 pakeltas į paporučikius.

1917-01-22 – į poručikus. Dalyvavo kautynėse su vokiečiais prie Rygos.

1917-09-22 suteiktas štabskapitono laipsnis.

1917 - 1918 mokėsi Gatčinos aviacijos mokykloje.

1918-12-01 stojo į kuriamą Lietuvos kariuomenę, paskirtas Krašto aps. ministerijos Tiekimo skyriaus raštvedžiu.

1918-12-24 perkeltas į 2 pėst. pulką.

1918-12-26 – į Vilniaus m. komendantūrą.

1919-01-08 paskirtas Krašto aps. ministerijos Bevielio telegrafo komandos viršininku.

1919-02-01 perkeltas į Inž. kuopos aviacijos dalį.

1919-03-01 aviacijos daliai tapus savarankiška paskirtas techninės materialinės dalies vedėju.

1919-07-10 perkeltas į Sanitarijos skyrių.

1919-11-18 nustatytas kapitono laipsnis.

1919-12-01 perkeltas į Autobatalioną.

1920-01-15 paskirtas transporto viršininku.

1920-04-01 perkeltas į II divizijos štabą.

1920-04-20 paskirtas į 1 pėst. pulką.

1920-09-22 perkeltas į Atsargos batalioną.

1920-09-27 paskirtas 2 kuopos jaun. karininku.

1920-10-27 – Ryšių komandos viršininku.

1921-06-21 perkeltas į 1 atsargos batalioną ir paskirtas 2 kuopos jaun. karininku.

1922-07-01 dėl blogos atestacijos perkeltas atsargon prie Kauno m. komendantūros.

1922-11-20 iš kariuomenės atleistas.

1944 pasitraukė į Vokietiją.

1949 emigravo į JAV.

1987-08-12 mirė, palaidotas Čikagoje.

Žmona – Genovaitė Baicevičaitė (1903-1980), sūnus – Voldemaras (1926) – Valdas Adamkus – Lietuvos prezidentas.


Apdovanotas:
Carinės Rusijos ordinais:
Šv. Georgijaus 4 laipsnio,
Šv. Stanislavo 3 laipsnio,
Šv. Anos 3 ir 4 laipsnio.Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ II tomas.
Papildyta svetainės administracijos.• A.GAMZIUKAS - PIRMASIS LEKIOTOJAS
A. Gamziukas (red.). „Plieno sparnai" 5 Kaunas: LAM, 1998, 2-3 psl.

KITAIgnaco Adamkavičiaus krikštas 1896 m.
Žmona Genovaitė Baicevičaitė Adamkevičienė 1926 m.
Igno Adamkavičiaus ir Genovaitės Baicevičaitės santuoka 1926 m.Turintys pastabų, pataisymų, komentarų ar papildomos informacijos - susisiekite el. paštu
n.korbutas@gmail.com

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis