Vedeika AntanasOro žvalgas. Aviacijos vyr. leitenantas.
1901-1929


Antanas VEDEIKA gimė 1901 08 05 Kirkūnų k., Obelių vls., Rokiškio aps.

1921 baigė Rokiškio g-jos 4 klases.

1921 10 16
mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, pasiųstas į Karo mokyklą.

1923 01 dalyvavo Klaipėdos išvadavime.

1923 10 15
baigus Karo mokyklą (V laida) suteiktas pėst. leitenanto laipsnis ir paskirtas į Karo aviaciją.

1923 11 21 - 1924 06 išklausė aviacijos teorijos kursą, paskirtas į 2 oro eskadrilę.

1924 07 01 – eskadrilės vado adjutantu.

1924 08 15 – oro žvalgu.

1924 01 29 aviakatastrofoje susižeidė.

1926 08 30 suteiktas oro žvalgo vardas.

1927 04 07 - 10 13 lankė ir baigė fizinio lavinimo kursus prie Aukštųjų DLK Vytauto karininkų kursų (IV laida).

1928 02 16 pakeltas į vyr. leitenantus.

1929 09 19 žuvo aviakatastrofoje kartu su karo lakūnu kpt. Antanu Kuncaičiu netoli Sendvario leidžiantis į Klaipėdos aerodromą. Palaidotas Aukštosios Panemunės kapinėse Kaune.


Apdovanotas:
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928),
Klaipėdos išvadavimo bronzos medaliu.


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VIII tomas.Apie Antano Vedeikos katastrofą su lėktuvu SVA-10

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis