Vedeckas (Vedeckis) Leonas1895-1978


Leonas VEDECKAS (Vedeckis) gimė 1895 08 19 Užkalnupio k., Raseinių vls. ir aps. Baigė g-ją.

1919 01 15 savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenės 1 husarų eskadroną.

1919 07 06 baigus Karo mokyklą (I laida) suteiktas karužo laipsnis, paskirtas į 1 raitelių pulką.

Nuo 1919 11 09 dalyvavo nepriklausomybės kovose su bermontininkais.

1919 09 13 pagal Lietuvos kariuomenės laipsnių įstatymą karužo laipsnis pakeistas į leitenanto.

Nuo 1920 06 01 dalyvavo nepriklausomybės kovose su lenkais.

1920 11 06 perkeltas į 2 raitelių pulką.

1921 01 06 – į 3 raitelių pulką.

1922 02 01 – į Kavalerijos divizijos štabą.

1922 12 14 perkeltas į 2 pasienio pulką.

1923 08 08 – į 1 pasienio pulką.

1923 10 30 – į Aviacijos v-bą.

1923 12 01
pakeltas į vyr. leitenantus.

1924 pab. paskirtas Aviacijos parko spec. kuopos vadu.

1928 02 16 pakeltas į kapitonus.

1932 11 21 perkeltas į Kariuomenės intendantūrą administracijos dalies transporto reikalų vedėju.

1933 02 07 įskaitytas į administracijos (A) karininkus.

1935 02 14 baigė Vytauto Didžiojo karininkų kursų Administracijos skyrių (II laida). Sovietų Sąjungai okupuojant Lietuvą tarnavo Kariuomenės intendantūros administracijos dalies v-ku.

1940 10 03
likviduojant Lietuvos kariuomenę paskirtas RA 29 ŠTK 184 šaulių divizijos 617 haubicų artilerijos pulko medžiaginio tiekimo v-ku. Kilus Vokietijos – SSRS karui iš RA pasitraukė.

1941 07 lietuvių karių Vilniaus įgulos Artilerijos pulko intendantinės tarnybos v-kas.

1944 pasitraukė į Vokietiją, gyveno Regensburgo, Seinfeldo lietuvių pabėgėlių stovyklose, Bamberge.

1949 emigravo į JAV, gyveno Vusteryje, dirbo staliumi statybose.

1978 10 28 mirė Vusteryje, Masačūsetso valst., palaidotas kapinėse „Dangaus vartai“ Putname, Konektikuto valst.

Pirmoji žmona – Remeikaitė (mirė); antroji žmona – Bronislava Jakniūnaitė (1919-1990), duktė – Aušra Eleonora Riegle (1939)
.


Apdovanotas:
Vytauto Didžiojo 5 laipsnio ordinu (1931),
Savanorių (1928),
Lietuvos nepriklausomybės (1928) medaliais.


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VIII tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis