Vasilis-Vasiliauskas Konradas BrunonasAviacijos ats. jaun. leitenantas.
1909-1964


Konradas Brunonas VASILIS-Vasiliauskas gimė 1909 11 19 Biržuose.

1914
kilus I pasaul. karui su tėvais pasitraukė į Rusiją.

1918 grįžo į Lietuvą.

1928 baigė Biržų g-ją, įstojo į Brno aukštosios technikos m-los Statybos ir vandens ūkio skyrių Čekoslovakijoje, studijavo hidrotechniką.

1935 05 13 baigus studijas įgijo inžinieriaus hidrotechniko kvalifikaciją.

1935
pašauktas į Lietuvos kariuomenę.

1936 09 15 baigus Karo mokyklą (XI asp. laida) suteiktas aviacijos ats. jaun. leitenanto laipsnis ir paleistas į aviacijos karininkų atsargą. Dirbo kultūrtechniku ŽŪM Žemės tvarkymo departamente Kaune, vėliau Biržų aps. žemės tvarkytoju, ŽŪM referentu Kaune, tarnavo Turniškių hidroelektrinės statybos v-boje, vadovavo Šventosios jūrų uosto statybai.

LŠS narys, 1939-40 šaulių kuopos vadas. Po karo dirbo Lietuvos energetikos v-boje Kaune ir Vilniuje, Komunalinio ūkio m-joje.

Nuo 1959 – Vyr. melioracijos v-boje Statybos skyriaus v-ku.

1964 03 13
mirė Vilniuje, palaidotas Saulės kapinėse.

Žmona – Genovaitė Simkauskaitė (1917-2008, susituokė 1939), sūnus – Arūnas (1946).Apdovanotas:
SSRS „Garbės ženklo“ ordinu,
medaliu „Už šaunų darbą Didžiajame Tėvynės kare 1941-1945 m.“


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VIII tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis