Vasiliauskas Medardas1910-1944


Medardas VASILIAUSKAS gimė 1910 03 29 Rygoje, Latvijoje.

Atvykęs į Lietuvą baigė Kauno „Aušros“ berniukų g-ją, studijavo VDU Technikos f-te.

1931 09 16 įstojo į Karo mokyklą.

1933 09 15 ją baigus (XV laida) suteiktas pėst. jaun. leitenanto laipsnis, paskirtas 5 pėst. pulko 8 kuopos būrio vadu.

1934 07 12 – 2 kuopos būrio vadu.

1936 05 14 – ryšių kuopos būrio vadu.

1936 12 31 pakeltas į leitenantus.

1937 05 03 prie Karo technikos v-bos baigė 6 mėn. ryšių kursus ginklų rūšių karininkams.

1939 09 18 paskirtas žinių karininku.

1939 11 21 pasiųstas stoti į Vytauto Didžiojo aukštąją karo mokyklą.

1939 11 28 perkeltas į 2 pėst. pulką vyr. karininku.

Nuo 1937 Lietuvos fotomėgėjų s-gos narys, nuotraukas publikavo „Karde“, „Naujojoje Ramuvoje“, apdovanotas Švedijoje leidžiamo Tarptautinės fotografų s-gos žurnalo Camera diplomu.

1940 07 30 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą perkeltas į Karo aviaciją, tarnavo Karo aviacijos štabe, vėliau 9 eskadrilės technikos karininku.

1940 10 04 likviduojant Lietuvos kariuomenę paskirtas RA 29 ŠTK 29 atsk. aviaeskadrilės jaun. fotogrametristu-dešifratoriumi.

1941 06 14 suimtas, išvežtas į lagerį Rešotuose, Nižnij Ingašo r., Krasnojarsko kr.

1943 11 25 SSRS NKVD Ypatingojo pasitarimo nuteistas 3 metams.

Nuo 1944 tremtyje Parbige, Tomsko sr.,

1944 09 12
žuvo.

1974 11 29 LSSR Aukščiausiojo teismo reabilituotas.

Žmona – Pranciška Ona Zofija Skomskaitė (1908-1983), sūnus – Vytautas Kazys (1934-1992).Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VIII tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis