J. Dobkevičiaus gyvenimo įvykių chronologijaKaro lakūnas. Aviacijos vyr. leitenantas.
1900 - 1926


1900-03-23 Jurgis Dobkevičius gimė Sankt-Peterburge, Rusijoje.

1917 aukso medaliu baigė Vyborgo komercijos mokyklą.

1917 įstojo į Peterburgo politechnikos instituto Laivų statybos fakultetą, tačiau buvo mobilizuotas į Rusijos kariuomenę ir pasiųstas mokytis į aviacijos mokyklos mechanikų kursus Baku, Azerbaidžiane.

1919 su tėvais atvyko į Lietuvą.

1919-08-07 įstojo į Karo aviacijos mokyklą.

1919-12-16 ją baigus suteiktas inžinerijos leitenanto laipsnis ir paskirtas į Aviacijos dalį.

1920-04-16 paskirtas mokiniu į 1 oro eskadrilę,

1920-11-01 – karo lakūnu.

1920-07-11 atliko 24 kovinius skrydžius į lenkų frontą.

1920-09-22 paskirtas 1 eskadrilės vadu.

1920-11-26 lėktuvu LVG. C. VI pakilo į 5600 m. aukštį ir pasiekė pirmąjį Lietuvos aukščio rekordą.

1920-12 lėktuvu Fokker D-VII pirmasis Lietuvoje atliko mirties kilpą, buvo lietuvių aukštojo pilotažo pradininkas.

1921-02-05 jam pirmajam suteiktas karo lakūno vardas.

1921-04-26 bandant ore lėktuvą Halb. CL-IV patyrė avariją.
Su lėktuvu Alb. C-IV patyrė antrąją avariją.

1921 savo lėšomis sukonstravo pirmąjį Lietuvoje vienvietį sportinį lėktuvą Dobi-I, kuris 1922-08 buvo sėkmingai išbandytas.

1923-04-22 pakeltas į vyr. leitenantus.

1923-10-20 išbandytas antrasis jo konstrukcijos lėktuvas Dobi-II.

1923-11-07 pačiam prašant iš kariuomenės paleistas, išvyko mokytis į Aukštąją aeronautikos mokyklą Paryžiuje.

1924-11 išbandė trečiąjį savo konstrukcijos lėktuvą Dobi-III.

1925 baigė Aukštąją aeronautikos mokyklą Paryžiuje ir pirmasis Lietuvoje įgijo aviacijos inžinieriaus diplomą.

1926 Grįžęs į Lietuvą paskirtas Karo aviacijos dirbtuvių jaunesniuoju inžinieriumi, tobulino savo trečią lėktuvą Dobi-III.

1926-06-08 leisdamasis su Dobi-III užkliuvo už medžių ir nukrito, buvo sunkiai sužeistas ir mirė. Palaidotas Kauno Karmelitų (centrinėse) kapinėse, tačiau 1957-58 sovietų valdžiai jas panaikinat perlaidotas A. Panemunės kapinėse.


Apdovanotas:
Vyties kryžiaus 1 laipsnio ordinu 1920,
Vyties kryžiumi 2 laipsnio ordinu 1923.


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ III tomas.Išsami Jurgio Dobkevičiaus biografija

Grįžti į pagrindinį J.Dobkevičiaus puslapį
Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis