Valteris VytautasOro žvalgas. Aviacijos kapitonas.
1902-1938


Vytautas VALTERIS gimė 1902 04 28 Vilniuje.

1920 06 10
baigė Vilniaus 1 vyrų g-ją.

1920 10 27 savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę, dalyvavo nepriklausomybės kovose.

1920 11 15 įstojo į Karo mokyklą.

1921 12 18 ją baigus (IV laida) suteiktas pėst. leitenanto laipsnis, paskirtas mokiniu į Karo aviaciją.

Nuo 1922 01 23 išklausė aviacijos teorijos kursą.

1922 10 01 perkeltas į 2 oro eskadrilę.

1924 10 20 suteiktas oro žvalgo vardas.

1925 01 08 pakeltas į vyr. leitenantus.

1925 03 09 pačiam prašant paleistas į aviacijos karininkų atsargą.

1925 - 1928 studijavo Grenoblio elektrotechnikos in-te Prancūzijoje.

1928 09 25 priimtas į karo tarnybą, paskirtas 4 eskadrilės oro žvalgu.

1931 01 01 pagal Karininkų laipsnių įstatymą vyr. leitenanto laipsnis pakeistas į leitenanto.

1931 04 01 paskirtas 1 eskadrilės oro žvalgu.

1932 11 21 pakeltas į kapitonus.

1934 01 29 dėl ligos paleistas į dimisiją. Gydėsi Alytuje, Aukštojoje Panemunėje, Prancūzijoje, Jugoslavijoje.

1938 03 05 grįžo į Lietuvą pas tėvus, gyvenusius Baraučiznos k., Deltuvos vls.

1938 03 29
mirė Romainių sanatorijoje, palaidotas Kauno m. kapinėse.

Žmona – Ranka.


Apdovanotas:
Savanorių medaliu (1930).

Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VIII tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis