Valentukevičius Jonas
1905-1930


Jonas VALENTUKEVIČIUS gimė 1905 12 21 Liškiavoje, Alytaus aps.

1924 baigė Merkinės vid. m-los 4 klases.

1924 10 05 įstojo į Karo mokyklą.

1927 09 07
ją baigus (IX laida) suteiktas leitenanto laipsnis, paskirtas 9 pėst. pulko 3 kuopos jaun. karininku.

1929 pab. pasiųstas į Aukštųjų karininkų DLK Vytauto kursų Aviacijos skyrių. Buvo pradėjęs skraidyti savarankiškai.

1930 09 14 susižeidė motociklo avarijoje.

1930 09 16 mirė Karo ligoninėje, palaidotas Kauno centrinėse kapinėse.


Apdovanotas:
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VIII tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis