Valeika KazysKaro lakūnas. Aviacijos jaun. leitenantas.
1914-1984


Kazys VALEIKA gimė 1914 05 25 Paislikio vnk., Vaškų vls., Biržų aps. Baigė Pasvalio g-ją.

1937 09 28 priimtas į Karo mokyklą.

1940 08 19 ją baigė (XXI laida), suteiktas aviacijos jaun. leitenanto laipsnis, paskirtas į Karo aviaciją 1 eskadrilės karo lakūnu.

1940 10 22 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą ir likviduojant Lietuvos kariuomenę iš kariuomenės atleistas. LAF narys.

1941 03 LAF pavedimu išvyko į Vokietiją. Prieš pat karą tarp Gargždų ir Kretingos perėjęs sieną grįžo į Lietuvą su LAF informacija apie galimą karo pradžią. Vėliau tarnavo VR.

1950 emigravo į JAV.

Mirė 1984 025 06 Čikagoje.

Palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, Čikagoje.Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VIII tomas.
Papildyta svetainės administracijos.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis