Vaina PetrasKaro lakūnas. Aviacijos jaun. leitenantas.
1913-?


Petras VAINA gimė 1913 08 03 Švobiškių k., Alovės vls., Alytaus aps.

1937 06 19 baigė Alytaus g-ją.

1937 09 27 pašauktas į Lietuvos kariuomenę.

1940 08 19 baigus Karo mokyklą (XXI laida) suteiktas aviacijos jaun. leitenanto laipsnis, paskirtas į Karo aviacijos 8 eskadrilę karo lakūnu.

1940 10 22 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą ir likviduojant Lietuvos kariuomenę iš kariuomenės atleistas. Antrosios sovietinės okupacijos pradž. įsitraukė į antisovietinį pasipriešinimą, buvo LLA narys.

1944 12 08 suimtas, kalintas Kaune.

1945 08 09 Karo tribunolo nuteistas 10 metų lagerio ir 5 metams tremties.

1945 11 27 išvežtas į lagerį Pečiorlage, Komijoje.

1953 08 18 perkeltas į lagerį Steplage, Karagandos sr., vėliau į lagerį Oziorlage, Irkutsko sr.

Nuo 1954 04 10 tremtyje Dolgij Mosto r., Krasnojarsko kr.

1956 05 20 paleistas, į Lietuvą negrįžo.Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VIII tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis